“Wij dromen van een veerkrachtige samenleving, waarin  iedereen mee kan doen.
Mensen gaan zonder vooroordelen met elkaar om.
Ze zijn regisseur van hun eigen leven.
In deze wereld heeft iedereen de veerkracht om zware lasten te dragen.”

Deelnemers startbijeenkomst Veerkracht Centrale

Is deze droom haalbaar?

Ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar om een inclusieve samenleving te bereiken.
De Veerkracht Centrale werkt daarom aan meer bekendheid en een gerichte inzet van het werk van ervaringsdeskundigheid. Dit doen we door middel van share: delen van kennis en informatie en care: onze deelnemers de kans geven zich verder te ontwikkelen. We werken samen in verschillende kleinere netwerken, met elkaar vormen we één groot netwerk.

Wat drijft ons?

We werken vanuit ons hart

Deze flap gaat over herkenning, erkenning, inclusie en liefde. Over verbinding en werken op ooghoogte. Hij is opgesteld tijdens een netwerkbijeenkomst van onze trainers.
We weten uit ervaring dat alles wat er op staat waar is. Het is samen te vatten met één woord: Oprechtheid.

Ervaringsdeskundigheid brengt een bijzondere band tot stand.

Onze werkwijze

De Veerkracht Centrale is een netwerk waar ervaringsdeskundigen zichzelf en hun werk kunnen presenteren. We werken met netwerkgroepen per vakgebied.

De organisatie is in handen van een kernteam, met klein ondersteunend bureau. De overige kernteamleden zijn ervaren ZZP-ers met een lichamelijke en/of psychische beperking/ziekte.
Alle teamleden zijn betrokken bij het werk van ervaringsdeskundigen en bij de inclusieve samenleving. We hebben eerder werkervaring opgedaan in een ander vak.
We zetten ons vrijwillig in en hopen op termijn opdrachten te krijgen of producten en diensten aan te bieden via dit netwerk.

In ruil voor hun vrijwilligerswerk krijgen kernteamleden voorrang bij het uitzetten van betaalde opdrachten. Lees meer over de netwerken van de Veerkracht Centrale.

Onze doelen

De Veerkracht Centrale verenigt ervaringsdeskundigen uit diverse sectoren en werkvelden.

Bekendheid van het werk van ervaringsdeskundigen vergroten

 • Ervaringsdeskundigen kunnen zichzelf en hun werk op deze website presenteren.
 • Geïnteresseerden krijgen via de website inzicht in het werk en de mogelijkheden van ervaringsdeskundigen.
 • Bijdragen aan presentaties en voorlichting.  

Expertise over ervaringsdeskundigheid bundelen 

 • Mensen uit diverse sectoren met elkaar in contact brengen om ervaringen en kennis uit te wisselen. 
 • Debat stimuleren (Alle meningen over wat een ervaringsdeskundige is, dragen bij aan het totaalplaatje)
 • Werkwijzen en methoden met elkaar delen.  Projectideeën, projectaanvragen en projectverslagen uitwisselen. 
 • Literatuur en andere media toegankelijk maken. Verzamelen van boeken en rapporten óver ervaringsdeskundigheid en ervaringsdeskundigen. Verzamelen van literatuur, filmpjes en andere media dóór ervaringsdeskundigen. Inclusief boeken met levensverhalen.   

Scholing en ontwikkeling stimuleren

 • Scholing aanbieden die de bestaande opleidingen etc. aanvult. 
 • Inzicht geven in het aanbod aan opleidingen en trainingen.  

Werkgelegenheid vergroten

 • Inzicht geven in gangbare en wenselijke vergoedingen voor vrijwilligerswerk
 • Voorlichting over de mogelijkheden en advies aan mogelijke werkgevers
 • Ondersteuning en PR voor ZZPers.

Aandachtsgebieden

Ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Het expertisecentrum van de Veerkracht Centrale houdt de ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid bij. Deelnemers aan het netwerk delen inzichten en visies rondom ervaringsdeskundigheid, onderhouden contact met externe partijen en verspreiden nieuwe informatie. Ervaringsdeskundigheid is volop in ontwikkeling, vanuit een breed palet aan invalshoeken en visies. De Veerkracht Centrale stimuleert discussie en het verspreiden van kennis.

Beeldvorming

Zowel bij zichtbare als bij onzichtbare beperkingen is er sprake van vooroordelen. In de GGZ wordt hierbij gesproken over stigma’s en stigmatiseren, mensen met een lichamelijke beperking hebben het over validisme. Stigmatisering en discriminatie hebben veel negatieve gevolgen. Veel ervaringsdeskundigen zetten zich daarom in om de beeldvorming te veranderen. De Veerkracht Centrale draagt hieraan bij door inzicht te geven in de achtergrond van de ervaringsdeskundigen. Op de profielpagina’s vertellen mensen over hun ervaringen en laten zien hoe ze dit positief inzetten in hun werk.

Belangenbehartiging

De deskundigen van de Veerkracht Centrale denken en praten graag mee over de route naar een inclusieve samenleving en de ontwikkelingen rondom ervaringsdeskundigheid. We nemen deel aan landelijke projecten en zitten in diverse commissies en werkgroepen.

De Veerkracht Centrale werkt samen met Mind Landelijk Platform GGZ, Ieder(In) en andere landelijke cliëntenorganisaties, die op hun beurt invloed uitoefenen op de landelijke politiek, overheid, werkgevers, zorgverzekeraars en vele anderen. We zorgen dat de vertegenwoordigende organisaties praktijkervaringen in kunnen brengen en goed geïnformeerd zijn bij het behartigen van de belangen van ervaringsdeskundigen.

Bij de Veerkracht Centrale… 

…  geven ervaringsdeskundigen trainingen

…  bieden ervaringsdeskundige ZZP-ers hun diensten aan

…  verkopen ervaringsdeskundige schrijvers hun boeken

…  wisselen ervaringsdeskundigen werkwijzen en producten uit

…  werken we samen aan een inclusieve samenleving.

Subsidies en eigen geld

Wij werken vanuit eigen kracht, met veel vrijwilligers en ZZP-ers die hun eigen weg zoeken binnen de mogelijkheden van het Netwerk.
Lees ons subsidiebeleid


Ben je ervaringsdeskundig?