Veerkracht Centrale

Netwerk van ervaringsdeskundigen
Alle deelnemers van de Veerkracht Centrale zijn deskundig door ervaring.
Betaald of onbetaald zetten we ons in voor een inclusieve samenleving, waar iedereen een fijn leven heeft.
We werken als voorlichter, belangenbehartiger of trainer. Als coach, maatje, therapeut of ....

Scholing

Scholing

Ervaringsdeskundigen blijven zich ontwikkelen. Aanbod van bijeenkomsten, trainingen en opleidingen.

Bijeenkomsten en training

De Veerkracht Centrale maakt werk van ervaringsdeskundigheid

Maak kennis met ervaringsdeskundigen
Zoek je een ervaringsdeskundige?
Wil je weten wat voor werk we doen?

Bekijk de ervaringsdeskundigen

Doe mee als ervaringsdeskundige
Ben jij deskundig door ervaring?
Werk je als ervaringsdeskundige?

Sluit je aanDocumentatie

Boeken van ervaringsdeskundigen 

Bij de documentatie staan ook rapporten, onderzoeken en andere informatie over ervaringsdeskundigheid