Voor opdrachtgevers en werkgevers

Soorten ervaringsdeskundigen

De website veerkrachtcentrale.nlis een gratis bemiddelingsplatform met profielen van ervaringsdeskundigen.

Op de website kan je zoeken op een bepaald beroep, op werkgebied en op specifieke deskundigheid.

 

Zoek je een PGB-er die jou begrijpt?

Zoek je een belangenbehartiger die ook namens anderen kan praten?

Wil je advies over een beleidsvraagstuk?

Zoek je iemand die voorlichting kan geven of een dagvoorzitter?

 

Tussen de ervaringsdeskundigen van de Veerkracht Centrale zit degene die jij nodig hebt.

 

Zoek in 3 stappen een ervaringsdeskundige

 

 1. Bepaal het doel
 2. Lees de profielen
 3. Maak een afspraak

 

Ik zoek een ervaringsdeskundige …

Adviseur of consultant

Belangenbehartiger

Projectleider

Voorlichter

Trainer / workshopleider

Coach

PGB-hulp

Begeleider voor een groep

 

Ik zoek een ervaringsdeskundige met eigen ervaring met…

 • GGZ
  • Depressie
  • Burn Out
  • PTSS / Post Traumatische Stress Stoornis
  • Bipolair
  • Angst – Dwang – Fobie
  • Autisme
  • ADHD en ADD
  • Eetstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Psychosegevoeligheid
  • Vastgelopen rouwverwerking

 

 • Maatschappelijke opvang
  • Verslaving
  • Huiselijk geweld
  • Vrouwenopvang
  • Seksueel misbruik
  • Dak- en thuisloosheid
  • Jeugd en jongeren
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Licht Verstandelijke Beperking
 • Visuele beperking (blind of slechtziend)
 • Auditieve bepekring (doof of slechthorend)

 

Ik zoek een specifiek niveau van ervaringsdeskundigheid

Recente ervaringen, zonder scholing

Recente ervaringen, met korte scholing

Eigen ervaring en zorggerelateerde opleiding

Ervaring en in de praktijk verworven competenties | EVC

Opleiding tot ervaringsdeskundige, MBO-niveau

Opleiding tot ervaringsdeskundige, HBO-niveau

 

 

Zoek een ervaringsdeskundige

Zoek een ervaringsdeskundige

Namenbank