Een ervaringsdeskundige die zijn eigen verhaal vertelt,
maakt invoelbaar wat de impact is van een beperking
en de drempels die daardoor ontstaan.

Voorlichting en educatie

Waarom is inzet van ervaringsdeskundigheid nodig?

Voorlichting gaat stigmatisering tegen en werkt als spiegel voor de samenleving. Het wijst ons op de drempels die we creëren. Soms letterlijk, bijvoorbeeld doordat ervaringsdeskundigen een rolstoelparcours uitzetten waar mensen dit kunnen ervaren. In alle levensverhalen komen ook de minder tastbare drempels naar voren, zoals vooroordelen en gebrek aan carrièreperspectief.

Zowel bij zichtbare als bij onzichtbare beperkingen is er sprake van vooroordelen. In de GGZ wordt hierbij gesproken over stigma’s en stigmatiseren, mensen met een lichamelijke beperking hebben het over validisme. Stigmatisering en discriminatie hebben veel negatieve gevolgen. Veel ervaringsdeskundigen zetten zich daarom in om de beeldvorming te veranderen.

Ik geef presentaties over mijn herstelproces
In ons rolstoelparcours ervaren mensen hoe het is om in een rolstoel te rijden
In ons rolstoelparcours ervaren mensen hoe het is om in een rolstoel te rijden
Bij onze theatervoorstellingen kan je lachen en huilen

Wat voor (vrijwilligers)werk doen ervaringsdeskundigen?

Ambassadeurs en voorlichters

Binnen de GGZ is een grote beweging ontstaan ‘Samen Sterk zonder Stigma’. Hun ambassadeurs werken door het hele land en krijgen vanuit deze organisatie training en ondersteuning. Ook andere organisaties werken op een vergelijkbare manier met ambassadeurs. Naast de vrijwilligers is er een groeiende groep ZZPers die als ‘keynote speaker’ werkt en betaald lezingen kan geven. 

Culturele sector

Theatervoorstellingen lenen zich goed voor voorlichting. In talloze theatergroepen maken ervaringsdeskundigen indrukwekkende voorstellingen op een hoog niveau. Ook in films en documentaires geven ervaringsdeskundigen een inkijk in hun leven. Voor lezers is er een enorm aanbod aan ervaringsverhalen in boekvorm. Cabaret, muziek, … In de culturele sector kiezen ervaringsdeskundigen de manier die het beste bij hen past. 

Kwartiermakers

Kwartiermakers zijn de wegbereiders voor een inclusieve samenleving. Steeds meer ervaringsdeskundigen kunnen in opdracht van een gemeente of organisatie hieraan werken. 

Docenten en trainers

Voorlichters vertellen hun verhaal bij opleidingen en trainingen. Er zijn ook ervaringsdeskundigen die verder gaan en zelf docent of trainer worden. Zij geven les over of vanuit het cliëntenperspectief, vooral in het Hoger Onderwijs en bij trainingen voor medewerkers van zorginstellingen. 

Wat doet de Veerkracht Centrale?

De Veerkracht Centrale bemiddelt bij vragen om voorlichting. In ons netwerk zit altijd wel een ervaringsdeskundige die kan praten over het gevraagde onderwerp.

Op onze website geven we inzicht in de achtergrond van ervaringsdeskundigen en het werk dat zij doen. Naast de informatie zijn vooral de profielen hiervoor interessant.

Teamleden van de Veerkracht Centrale werkten mee aan talloze interviews en TV-uitzendingen.


Lees verder in het Handboek Ervaringsdeskundigheid