In veel revalidatiecentra zijn ervaringsdeskundigen een onderdeel van het behandelprogramma.
Ze zijn ingeroosterd of benaderen revalidanten op eigen initiatief.

Ervaringsdeskundigen in revalidatiecentra

In de revalidatie worden sinds enige jaren ervaringsdeskundigen ingezet. We zoeken nog meer informatie hierover, bij voorkeur van de betreffende ervaringsdeskundigen.

Onderzoek