De meeste ervaringsdeskundigen met een Licht Verstandelijke Beperking
werken in de horeca. Of als belangenbehartiger.