De meeste ervaringsdeskundigen in een betaalde baan werken in de zorg- en welzijnssector.
Deze ‘ervaringswerkers’ zijn geen hulpverleners, maar hoopverleners.

Ervaringsdeskundigen in de zorgsector

Duizenden mensen hebben een baan als ervaringswerker. Ze noemen zich Herstelcoach, Peer Support Worker, Hoopverlener of gewoon ‘Ervaringsdeskundige’.

Het bekendste beroep voor ervaringsdeskundigen is dat van cliëntondersteuner. Deze ervaringsdeskundigen ondersteunen mensen in het proces naar participatie of herstel. De manier waarop ze dat doen hangt af van het niveau van de medewerker en de sector waarin hij of zij werkt. Er werken ook ervaringsdeskundigen aan de organisatiekant van de zorg, bijvoorbeeld als coördinator, beleidsmedewerker of belangenbehartiger. Sommige beroepen draaien om de ervaringsdeskundigheid, bij andere is het vooral een meerwaarde. Per beroep zijn de voordelen van ervaringsdeskundigheid anders.


Voorbeelden

Cliënten herkennen zich in mij, dat maakt het contact heel sterk
In mijn massagepraktijk maak ik snel contact door mijn ervaringsdeskundigheid
Groep kring
Als jongere ben ik een goede gespreksbegeleider voor jeugdgroepen

Kortdurend werk

Onderstaande functies zijn ook geschikt voor ervaringsdeskundigen die door een arbeidsbeperking slechts weinig kunnen werken. Meestal doen ze dit als vrijwilliger. Dat zegt niets over de kwaliteit, die is vaak vergelijkbaar met het werk van professionals.

Gespreksbegeleider lotgenotengroep

Het delen van dezelfde ervaring verbindt krachtiger dan welke boekenwijsheid dan ook.

Maatje, buddy

Dit is de meest laagdrempelige vorm van ervaringswerk. Zelfs een kopje koffie drinken met de buurvrouw zou hier onder kunnen vallen. 

Gastvrouw, gastheer

Bij inloopactiviteiten in buurthuizen en zelfregiecentra zorgen ervaringsdeskundigen voor een prettige sfeer.


Werk voor ZZP-ers

Coach

Veel ervaringsdeskundigen hebben een eigen praktijk als coach.

Therapeut

In de complementaire (alternatieve) geneeskunde werken veel ervaringsdeskundigen, meestal in een eigen praktijk als gespecialiseerd therapeut. 

Verwarrende naam
Al jarenlang is er discussie over de vraag of ervaringsdeskundige een beroep is. Deze discussie gaat puur over de benaming. Over het nut van professioneel ervaringsdeskundigen is geen discussie meer nodig. 
Door de vele betekenissen van het woord is ‘Ervaringsdeskundige’ een verwarrende naam voor een beroep.    Lees de blogs over deze discussie Pleidooi en Reacties

Hoeveel professionele ervaringsdeskundigen zijn er?

Het is niet bekend hoeveel mensen in het beroep ‘ervaringsdeskundige’ werken. Een grove schatting op basis van aanwezige cijfers maakt duidelijk dat het wel om duizenden mensen gaat. In de GGZ werken naar schatting 1.500 mensen als betaalde ervaringsdeskundige. Daarnaast hebben de RIBW’s landelijk 200 ervaringsdeskundigen in dienst en werken minstens 150 ervaringsdeskundigen in zelfregiecentra en bij cliëntenorganisaties, de meeste in de directe cliëntondersteuning vanuit de ‘herstelbenadering’. In andere sectoren is het aantal professionele ervaringsdeskundigen kleiner, maar groeiende. Ook het aantal beroepen waar ervaringsdeskundigheid, als basis of als extra kwaliteit, wordt ingezet neemt toe. Er zijn wekelijks nieuwe vacatures voor ervaringsdeskundigen.


Lees verder in het Handboek Ervaringsdeskundigheid