Wat is een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundige is een verzamelterm, met meerdere betekenissen.

  •  Ervaringsdeskundig  is gangbaar Nederlands voor ‘het hebben van een ervaring’.
  •  Ervaringsdeskundige is de naam van een beroep.
  • Een ervaringsdeskundige is iemand die jou begrijpt omdat hij of zij hetzelfde heeft meegemaakt.

Door de verschillende betekenissen van het woord 'ervaringsdeskundige', ontstaat onduidelijkheid. Sommige mensen vinden dat je pas ervaringsdeskundig bent na het volgen van de opleiding. Anderen gebruiken de naam 'ervaringsdeskundige' in de oorspronkelijke betekenis.

Definitie van ervaringsdeskundige in het woordenboek:

Een ervaringsdeskundige is 'iemand die door ervaring deskundig is geworden op een bepaald terrein, die iets weet doordat hij het heeft meegemaakt’


 

Ik werk als beleidsmedewerker aan de inclusieve samenleving

Ik heb een eigen praktijk. Ontspanningsmassages werken tegen depressie.


Werken vanuit ervaringsdeskundigheid

Veel mensen zetten hun ervaringen in om anderen te helpen. In een patiëntenorganisatie, als voorlichter of belangenbehartiger. Of gewoon, in het dagelijkse contact met de mensen om hen heen. Want het delen van dezelfde ervaring verbindt krachtiger dan welke boekenwijsheid dan ook.

Wat is het verschil tussen een Ervaringswerker en een Ervaringsdeskundige?

'Ervaringsdeskundige' is een breed containerbegrip. Elke ervaringswerker is ervaringsdeskundige, maar niet elke ervaringsdeskundige is ervaringswerker.

Een ervaringswerker is iemand die werkt in de zorg, en daarbij zijn ervaringsdeskundigheid inzet om cliënten te ondersteunen. Binnen dat werk worden de woorden ervaringswerker en ervaringsdeskundige door elkaar gebruikt.

Verschillende visies

Voor het beroep Ervaringswerker, of  ervaringsdeskundige in zorg- en welzijnssector, zijn competenties ontwikkeld. De groei van het aantal beroepsopleidingen maakt dat deze competenties een steeds bekendere invulling van het woord 'Ervaringsdeskundige' zijn geworden. Soms wordt een beroepsopleiding als voorwaarde gesteld om jezelf ervaringsdeskundig te mogen noemen. Vanuit cliëntenperspectief is dit niet gewenst. 'Jij bent geen ervaringsdeskundige, want je hebt geen opleiding' sluit mensen buiten, terwijl juist ervaringsdeskundigen voor ínclusie zijn.

De vraag is niet OF iemand een ervaringsdeskundige is.  Een betere vraag is: "Wat voor ervaringsdeskundige ben jij?"


Meer weten over de verschillen tussen ervaringsdeskundigen?