Vooraankondiging boek: Van taboe naar bewust – wat trauma met ons doet

PERSBERICHT
Juni 2021

Waarom DSM-diagnoses géén hersenstoornissen zijn.

In augustus verschijnt het boek Van taboe naar bewust, geschreven door Kassandra Goddijn.
Van taboe naar bewust is vlot geschreven en gemakkelijk leesbaar. Het geeft een vanuit
ervaringsdeskundigheid ontwikkeld perspectief op het onderwerp trauma, inclusief een visie op hoe de ggz
van de toekomst eruit zou kunnen zien (effectief én betaalbaar).
Kassandra Goddijn is dochter van een moeder met schizofrenie. Haar visie is gegroeid en doorleefd vanuit
haar eigen ervaringen én die van meer dan honderd cliënten in haar praktijk voor volwassen KOPP:
Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.
En geïnspireerd op het werk van hedendaagse traumawetenschappers: Franz Ruppert, Bessel van der Kolk,
Gabor Maté en anderen.

‘Stoornissen?’
De (zorgvuldig onderbouwde) boodschap van het boek is: DSM-diagnoses zijn geen hersenstoornissen,
maar heel begrijpelijke en diep-menselijke reacties op jong psychotrauma. Als we dat breed gaan
erkennen, kunnen we een enorme winst behalen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Brug slaan.
Met dit boek over de relatie tussen psychisch lijden en trauma beoogt de schrijfster een brug te slaan
tussen de werelden van ggz en persoonlijke ontwikkeling. Haar visie past in de beweging die er momenteel
gaande is in de ggz, een beweging naar de inzet van multideskundigheid, naar minder professionele
afstand en naar normalisering van de uit de hand gelopen diagnostiek.
Het boek is bedoeld als inspiratie voor hulpverleners en begeleiders van alle soorten, zowel in de reguliere
ggz als in het ‘alternatieve’ circuit. Ook is het nadrukkelijk bestemd voor alle mensen die zich zelf actief
bezighouden met emotionele ontwikkeling.

Aanbevelingen
Met aanbevelingen van Franz Ruppert (internationaal traumadeskundige) en Floortje Scheepers
(hoogleraar innovatie in de ggz) – waarvan de laatste is toegezegd maar nog niet ontvangen.

Van taboe naar bewust is vanaf augustus te bestellen via www.koppcoaching.nl en bij bol.com.

Mediacontact
Kassandra Goddijn
Auteur Van taboe naar bewust