Voor coaches

Jouw ervaringsdeskundigheid maakt je een betere coach. 
De Veerkracht Centrale zorgt dat cliënten jou weten te vinden. 
We werken met drie niveaus van coaching.  

Ervaringsdeskundigen

Basiscoach

Iedereen die ervaringsdeskundigheid inzet als coach of gesprekspartner. Ook vrijwilligers.

Goede professionals

Professioneel coach

Ervaringsdeskundigen met een opleiding tot coach en een eigen coachingspraktijk.

Onze topcoaches

Senior Coachteam

Ervaringsdeskundigen met een beroepsopleiding tot coach, ruime ervaring en tevreden klanten.

In ons coachnetwerk komen ervaringsdeskundige coaches samen. We zorgen dat mensen die een coach zoeken, gericht zoeken naar een ervaringsdeskundige. Via de website bemiddelen we tussen vraag en aanbod. Daarbij maken we verschil tussen professionele coaches en ervaringsdeskundigen die vrijwillig gesprekken aanbieden. 

Netwerk van ervaringsdeskundige coaches

Ben jij coach en ervaringsdeskundig? Besef je dat jouw ervaringsdeskundigheid je een betere coach maakt?
Sluit je dan aan bij ons netwerk.

 • Klanten kunnen je beter vinden. Je krijgt een eigen profielpagina op deze website
 • Je krijgt klanten die je ervaringsdeskundigheid waarderen
 • Je krijgt kortingen op het scholingsaanbod 
 • samen maken we ‘ervaringsdeskundige coaches’ bekender.

De Veerkracht Centrale werkt met verschillende niveaus van coaching. Scholing in de praktijk kan daarbij net zo goed zijn als een opleiding. 

Vergelijk de mogelijkheden

    Basis Professional Teamlid
Website Profielpagina
Een eigen profielpagina op onze website.
Met je foto en beschrijving van jezelf en je werkwijze.
+ + +
  Besloten gedeelte website
Download coachingsmateriaal op het besloten deel van de website.
     
Scholing Voorrang bij inschrijving op scholingsaanbod
Ontvang het scholingsaanbod eerder
en schrijf je in voor anderen op de hoogte zijn.
+ + +
  Vermelding deelname scholing op profielpagina + + +
  Korting op scholing
Korting op workshops, trainingen en cursussen
van (of in samenwerking met) de Veerkracht Centrale
10% 30% 50%
  Spaarpot voor scholing
Het bedrag dat we maandelijks reserveren voor jouw scholing. Dit kan je besteden aan elke scholing bij de Veerkracht Centrale.
  5 euro 15 euro
  Webinars
In het scholingsaanbod zit maandelijks een webinar. Deelname kost 25 euro.
  1x per jaar gratis 4x per jaar gratis
  Intervisie
Overleg met collega coaches in een intervisiegroep. Deelname is vrijwillig.
    Maandelijks
PR Mailadres@de-ervaringsdeskundige.nl
Kies zelf je naam. Bijvoorbeeld “Bas@de-ervaringsdeskundige.nl”
Toegang via je eigen mailprogramma en webmail.
+ + +
  Mailadres @veerkrachtcoach.nl
<jouw-keuze>@veerkrachtcoach.nl
Toegang via je eigen mailprogramma en webmail
    +
  PR materiaal 
Jouw gegevens op PR-materiaal van de Veerkracht Centrale.
Ontvang flyers, visitekaartjes, ansichtkaarten
    +
Opdrachten Opdrachten
Cliënten die via de Veerkracht Centrale zoeken naar een coach, verwijzen we door. 
    +
Kosten Maandelijkse bijdrage Veerkracht Centrale gratis 10 euro 50 euro
    Basis Professional Teamlid


Voorwaarden voor deelname

 • Je zet je ervaringsdeskundigheid bewust en gericht in
  Een opleiding tot ervaringsdeskundige is niet nodig, een professionele, (des)kundige inzet van je ervaring ervaringsdeskundigheid wel.
  Als je als coach puur op basis van eigen ervaring werkt, bestaat het gevaar dat je persoonlijke zaken op de coachee projecteert en hem of haar een verkeerde richting op stuurt. Zelf hersteld zijn van bijvoorbeeld een burn-out of depressie is dus niet genoeg. Wat voor jou werkte, hoeft voor anderen niet te werken. De Veerkracht Centrale heeft als voorwaarde dat alle coaches hun eigen ervaring bewust inzetten. We hebben gereflecteerd op onze levenservaring, zodat we goed uit kunnen leggen wat we geleerd hebben, welke keuzes we maakten en wat de consequenties hiervan waren. Bovendien zijn we getraind in de specifieke werkwijzen die het coachen vanuit eigen ervaring zo waardevol maken. 
 • Je staat achter onze visie
  > Je weet dat iedereen veerkracht heeft, of dit op kan bouwen. 
  > Je werkt vanuit het verschil tussen draaglast en draagkracht. 
  > Je hebt vertrouwen in de mogelijkheden van mensen om zichzelf te helpen
 • Je staat achter onze werkwijze
  > Een gratis kennismakingsgesprek en heldere afspraken
  > Doorverwijzen wanneer iemand een andere vorm van hulp nodig heeft.
  > Aansluiting bij de klachtencommissie
  > Werken volgens onze ethische code
 • Je plaatst een profiel op onze website
  Het is geen echte verplichting, maar we gaan ervan uit dat je jezelf met een profielpagina op deze website presenteert.
  > Zo helpen we cliënten een geschikte coach te vinden 
  > Zo maken we jou beter vindbaar 
  > Zo krijgen cliënten inzicht in de verschillen tussen coaches 
  > Zo stimuleren we dat cliënten een ervaringsdeskundige coach neme
  > Zo maken we de kwaliteit van Veerkracht Coaches bekender.

Veelgestelde vragen

Over de voorwaarden voor inschrijving

Over kosten en regelingen

Praktisch