Ervaringsdeskundige VN ambassadeurs

De Coalitie voor Inclusie is een netwerk van mensen en organisaties die geloven in een inclusieve samenleving. Een samenleving die gebruik maakt van ieders talenten en niemand uitsluit.

Ervaringsdeskundigen zetten zich bij de Coalitie voor Inclusie in als VN-ambassadeur. Ze geven voorlichting, adviseren gemeenten en komen op voor de belangen van iedereen met een beperking of kwetsbaarheid. De basis voor hun werk ligt in het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Dit helpen zij waar te maken.

Wil jij je ook inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen? Wordt ambassadeur!

Ambassadeurs

Alle VN ambassadeurs staan op de kaart hieronder, op dit moment bijna 400. Door op een pin te klikken kan je de naam en een contact e-mailadres achterhalen. Veel ambassadeurs presenteren zich met achtergrondinformatie. De Vereniging Inclusie Nederland heeft een project in voorbereiding om ambassadeurs regionaal met elkaar te verbinden. Zo ontstaat extra kracht en inspiratie om “van onderop” het verschil te maken. Iedereen kan ambassadeur zijn dus sluit je vooral aan.