Meteen naar de inhoud

Van taboe naar traumabewust  Waar gaat je boek over?

  Het onderwerp van het boek is trauma. Wat is trauma eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van trauma op de gezondheid van mensen? Kan je loskomen van die gevolgen en hoe dan? Wat is de maatschappelijke impact van het feit dat we dat nu niet doen, we ons daar nu niet breed van bewust zijn? Dit soort vragen komt allemaal aan de orde.

  Trauma. 
  Dat dat alleen zou gaan over afschuwelijke en uitzonderlijke gebeurtenissen, is een hardnekkig misverstand. Kassandra Goddijn legt op een begrijpelijke manier uit wat trauma wél is. Niet de gebeurtenis zelf, maar onze lichamelijke en emotionele reacties daarop die nog tientallen jaren na dato voor grote problemen kunnen zorgen. Die problemen zien we in ruime mate overal om ons heen. We beseffen alleen niet wat we zien. We lijken het verband ook niet te wíllen zien.

  Taboe.
  Kassandra Goddijn schetst in vlotte taal wat dat taboe betekent. Hoe het maakt dat trauma zich van generatie op generatie blijft verspreiden. Met een almaar groeiende hoeveelheid psychisch lijden tot gevolg.
  Want, zoals veel hulpverleners en ervaringsdeskundigen al lang weten: psychische en psychiatrische problemen zijn geen aandoeningen of hersenstoornissen. Het zijn invoelbare en diep-menselijke reacties op jong psychotrauma. Als we dat breed gaan erkennen, kunnen we een enorme winst behalen op het gebied van gezondheid en welzijn. 

  Beweging.
  Van taboe naar traumabewust is interessant voor Iedereen die belangstelling heeft voor psychische gezondheid en psychisch lijden. Het boek past in de beweging die er momenteel gaande is in de ggz, een beweging naar de inzet van multideskundigheid, naar minder professionele afstand en naar normalisering van de uit de hand gelopen diagnostiek.

  Brug.
  Met dit boek probeert Kassandra een brug te slaan tussen de werelden van ggz en persoonlijke ontwikkeling. Het is daarmee ook bedoeld als inspiratie voor hulpverleners van alle soorten, zowel in de reguliere ggz als in het ‘alternatieve’ circuit.

  Het integreren van trauma is de weg naar herstel. En dat begint bij traumabewustzijn.

  Waarom heb je dit boek geschreven?

  Ik heb dit boek geschreven omdat ik iets belangrijks te vertellen heb. Niet omdat ik nou zo’n bijzonder iemand ben, maar doordat ik precies die cocktail aan ervaringen in mijn leven heb meegekregen die het mij mogelijk maakte om dit inzicht te verwerven. Een inzicht dat hoop en perspectief biedt voor alle mensen met psychische problematiek én hun omgeving. Het is misschien geen gemakkelijke boodschap en je hoeft hem ook echt niet te geloven omdat ík erin geloof. Ik hoop dat je open en nieuwsgierig durft te lezen om vervolgens je eigen conclusies te trekken!

  Wie ben jij?

  Ik ben Kassandra Goddijn, 53 jaar, dochter van een moeder met de diagnose schizofrenie, maar (gelukkig) niet opgegroeid bij deze moeder. Ik groeide vanaf mijn vijfde op bij mijn vader en stiefmoeder, waar het ook bepaald niet allemaal koek en ei was. Mijn ervaringen met psychische onbalans bij de volwassenen die voor mij moesten zorgen, maakten dat ik zelf ook volkomen uit balans was bij ‘oplevering als volwassene’. Ik heb in de loop van tientallen jaren, met veel vallen en opstaan, geleerd om die balans zelf te vinden en te behouden. Met behulp van de ggz en alternatieve vormen van emotionele ontwikkeling, en ik heb vooral ook zelf een aantal wielen uitgevonden.
  Sinds 2015 begeleid ik in mijn praktijk KOPPcoaching volwassenen die zijn opgegroeid met ouders met psychische problematiek. Ik ben dus een ervaringsdeskundige, als cliënt én als familielid.

  Waar is je boek te vinden?

  Mijn boek is te vinden op www.koppcoaching.vrijeboeken.com. Als je het via deze link bestelt, maak je mij blij want dan ontvang je het rechtstreeks van mij. Je kan het boek ook bestellen bij bol.com en bij de boekhandel, maar dan krijgen die ruim 40% van de opbrengst.