Vacatures teamleden Ervaringsacademie

Netwerk Beter Samen is een netwerk van jongeren, ouders en professionals met persoonlijke ervaringen met zorg en ondersteuning. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen dat ervaringskennis en – deskundigheid beter wordt benut voor het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen waardoor ze kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving.

Voor het programmateam van het project de ervaringsacademie zoeken we twee teamleden:

- Een ervaringsdeskundige ouder. (10 uur per week)
- Een ervaringsdeskundige jongere. (10 uur per week)

De Ervaringsacademie is een academie van jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen die bijdraagt aan betere zorg voor jeugdigen en gezinnen in de knel. Dat doen zij door samen met professionals te leren en ontwikkelen.

De ambitie van de Ervaringsacademie is om de zorg beter te maken door ervaringskennis van ouders, jongeren en gezinnen te positioneren naast professionele en wetenschappelijke kennis. Dat doen we door een lerend netwerk van jongeren, ouders en professionals te creëren waarin zij samen leren, ontwikkelen en doen vanuit gelijkwaardig partnerschap en vanuit ieders eigen perspectief en rol. De Ervaringsacademie is in eerste instantie gericht op leren in de meest complexe casuïstiek. Geleerde lessen zijn breed bruikbaar in de (jeugd-) hulp en zorg.

De Ervaringsacademie is een onderdeel van de Expertise Netwerken in Utrecht en Flevoland en ontsluit ervaringsdeskundigheid bij complexe vraagstukken in deze regio.

De teamleden ontwikkelen de Ervaringsacademie onder verantwoordelijkheid van de programmamanager en in verbinding met alle betrokkenen en zodat de activiteiten aansluiten op behoeften van jongeren, ouders en professionals. Zij zorgen ervoor dat activiteiten worden uitgevoerd. De teamleden zijn bruggenbouwers en verbinders. Zij kunnen verbinding leggen met ouders en jongeren maar ook met professionals.

Wat zoeken wij?

- Het is een must dat de teamleden uit de regio Utrecht en Flevoland afkomstig zijn en de regio goed kennen.
- De teamleden hebben eigen ervaring op het gebied van jeugdzorg, als ouder of als jongere.
- Ervaring met trainen of werken met ouders en jongeren vanuit ervaringsdeskundigheid.
- Ervaring met projectmatig werken.
- Iemand die doorzettingsvermogen en geduld kan koppelen aan resultaatgerichtheid.

Wat bieden wij?

- De opdracht heeft een duur van 1 jaar en wordt uitgevoerd op ZZP- basis.
- Het betreft 10 uur per week per teamlid.
- Je wordt onderdeel van een netwerk met ervaren jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website: https://netwerkbetersamen.nl/

Belangstelling? Stuur je brief met cv vóór 5 juni naar: ervaringsacademie@netwerkbetersamen.nl