Wijzig je omslagfoto
huismhen
Wijzig je omslagfoto
kennis en inzicht over fysieke variatie in beweging, in functionaliteit, in interacties met individuen, organisaties, samenleving, kerk, politiek etc.
Account Status: Goedgekeurd
Gratis aanbod tijdens Corona-maatregelen
Mijn werk vanuit ervaringsdeskundigheid
Tijdens en na de Coronacrisis gaat mijn werk gewoon door. Dit kan ik voor je betekenen.

Persoonskenmerken (polariteiten profiel Henk Huisman):
Serieus Humoristisch
Intuïtief Analytisch
Nuchter Sensitief
Scherpzinnig Profilerend
Krachtig Respectvol

Ontwikkelt lef, speelsheid, luchtigheid

Sinds 1998 heb ik een eigen trainingsbureau 'huismanwerkt'.
Ik werk als free-lancer voor verschillende opdrachtgevers.
Als trainer richt ik me voornamelijk op cursussen voor lokale, regionale en landelijke gehandicapten- en patiëntenorganisaties.

Dankzij mijn ervaring in de belangenbehartiging, mijn opleiding tot trainer en de ruime ervaring die ik inmiddels heb opgebouwd, geef ik adekwaat invulling aan mijn trainingen.
Ik verenig vaak verschillende aspecten van belangenbehartiging en ervaringsdeskundigheid in één trainingspakket.

Mijn cursussen zijn vaak levendig en gericht op interactie met de groep en tussen de deelnemers onderling. Op deze wijze valt voor de deelnemers inzicht te verwerven door gericht luisteren doorvragen. de rode draad wordt gevolgd en tijdig wordt samengevat.

De inbreng van ervaringen door deelnemers in trainingen is essentieel. Het biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het effect van eigen gedrag.
Hebben deelnemers reagerend gedrag of nemen zij initiatief.

Trainingsaanbod:

Ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van trainingen, concept zelfregie

-Oprichting lokaal platform (organisatie-opbouw, formaliteiten, team-building, doelstellingsgericht werken, achterban, samenwerken e.d.)

-Cliënten participatie (gemeentelijk gehandicaptenbeleid, verordening, gelijke rechten/kansen, benadering gemeente)

-Voorlichting op scholen (kennis/inzicht op terrein voorlichting/beeldvorming, oefenen met vaardigheden)

-WMO - Wat kun je er als platform mee? (wetgeving, vertaling van knelpunten naar wensen (doelen), wensen naar beleid)

-Presentatie-vaardigheden (theorie over presenteren, vergroten van inzicht van het effect van een goede presentatie, oefenen met vaardigheden)

-Onderhandelen / gespreksvoering (vormen van onderhandelen, analyse eigen positie, technieken van onderhandelen, oefenen van onderhandelingsvaardigheden)

-Gespreksleiding (rol van gespreksleider in lotgenotencontacten, rol begeleider vs. rol deelnemer, kennis en inzicht in verschillen in aanpak en benadering, oefenen (rollenspelen)

-Gespreksvoering (client -- functionaris, hanteren emotie, doelgerichtheid, eisend of besprekend, vanuit probleem of vanuit doel aan de orde stelen, oefenen met vaardigheden (rollenspelen).

-Lokale regelgeving (kennis over alle lokale regelgeving, inzicht in welke beïnvloeding mogelijk is, afsluiting met quiz)

-Barrieres Doorbreken (het gehele proces van de belangenbehartiging in 4 stappen, m.b.v. simulatie (ervarend leren), concrete kennis, terugkoppeling naar de praktijk, heldere interactie en tussentijdse opdrachten)

-Cursus "Omgaan met mensen met een handicap in het openbaar vervoer" (aan NS-personeel, inzicht in positie van mensen met een functiebeperking door video, uitwisseling met ervaringsdeskundigen, het volgen van twee parcours (met rolstoel en donkere bril/blindenstok), een praktijkspel en geluidsfragmenten

Arnhem

Prenataal: bewegingloos doorgebracht
Postnataal: volkomen normaal in een absurde omgeving
3 jaar: leren kruklopen na staanschelp
Wervelend bestaan vol doorleefde ervaring, met kennis en inzicht over fysieke variatie in beweging, in functionaliteit, in interacties met individuen, organisaties, samenleving, kerk, politiek etc.

HBO-MWD (+specialisatie pedagogisch medewerker)
Post HBO - traject - beleidswerk - Plaatsing Arbeidsgeschikte Werknemers

Cursus Projectmatig Werken - Faculteit Welzijn/Arbeidsverhoudingen/Gezondheidszorg

Gevolgde trainingen / opleidingsmodules
Training ‘Authentiek communiceren’
Training ‘Interne klanten‘
Training t.b.v. het project 'Bundeling', een trainingsopleiding met als doel het geven van trainingen op het terrein van het gemeentelijk beleid t.a.v. burgers met een functiebeperking
Training "Train de Trainer Barrieres Doorbreken"
Cursus gericht op het gestructureerd kunnen voorbereiden en uitvoeren van cursussen t.b.v. lokale en regionale cliënten organisaties.
De te geven cursussen omvatten de thema' s 1. doelgericht werken, 2. onderhandelen, 3. samenwerken, 4. formuleren van doelstellingen en onderliggende maatregelen.

Voorzitter Jongerenplatform CG-Raad
Beleidsmedewerker Stichting Welzijn Arnhem.
Loopbaan Theaterwereld
Tele-intercedent - Start People Nederland B.V.
Senior Medewerker Startpeople (bedrijfsonderdeel unit Bereikbaarheidsservice)
Manager Start People (bedrijfsonderdeel Unit Bereikbaarheidsservice)

Theater en televisie ervaring

(Resume in English)
‘No Security’, televisionmovie about the relationship between patients and medical doctors (actor)

'De Ontknoping', theatre-play by Theatre¬group Diago¬naal (13 performances)
(performer)

'Drempels weg', interviewer in a series of three Dutch television programmes.

‘Overleden Tijd’, theatre-play by the group Diagonaal (14 performances)
(performer)

Aaibaarheids-symphony, performance by Diagonaal

The Street, theatre-performance by the group NU (actor)

‘Pflaster-rage’ by the well-known Dutch theatre-mime-group Suver Nuver (41 performances) / performer

Theatrical program during the European congress Eur'able (production / actor)

To see and not to see’, theatreplay by Diagonaal during the Edinburgh Festival
(3 performances)

A tour with the performance Pflaster rage in foreign countries. The group Suver Nuver: 6 performances in Germany and 2 performances in Croatia (Zagreb)

'Antarctica' theatrical program at the congress of the National Federation of patients and consumers.

'Don't change my skin', theatre-play by Diagonaal. Played in the Netherlands 8
performances / (performer).

Theatre-performance ‘Ober aan Huis’, an inter-active piece with the audience (15 performances) / performer

Performance ‘Vraag Bas’ by the company Frappant, an interactive piece about sex and disability (10 performances) / (performer)

Stigmatized Skin’, choreography by Rudi van Dantzig, broadcasted by Dutch television. (performer / dancer)

Collaboration with Common ground Sign Dance Theatre, under the umbrella of Unlimited Arts Company --> Theatre-performance named ‘Oyo,Eye,Oog’.

The performance ‘Access ticket’ by theatregroup Diagonal at the international festival Art of Living

'Hamlet’ by the Dutch company Growing up in public. Direction: Jeroen Kriek.
Tour all over the country: 40 performances.

Cooperation with Common Ground Sign Dance Theatre, creating the piece ‘Ferias’.
Performing at the Isle of Wight and touring with the piece in the South west of the UK.

Theatre-piece ‘Heeren-Bubbel’ for Dutch television, directed by Jeroen Windhorst.

Contact

Meer weten over mij? Lees verder of neem contact met me op