Trainingen en workshops

Professioneel aansluiten

Dagelijks sluiten wij aan bij een naaste/cliënt/patiënt/verward persoon/enz. Vaak gaat dat vanzelf. Soms gaat dat moeilijk. Tijdens deze workshop oefenen we om op een veilige manier integer contact te maken. Inhoud Gedurende 2 uur gaan wij praktisch oefenen met het inzetten van een persoonlijke ervaring bij het maken van contact. Dit is zowel professioneel als privé bruikbaar. De

Train de trainer: Gebruik Facebook Sociaal

Na afronding van deze ‘train-de-trainer’ training, ontvangt u de rechten om zelf de training  ‘Gebruik Facebook Sociaal’ te geven. De training ‘Gebruik Facebook Sociaal’ is zeer geschikt om te geven in bijvoorbeeld wijkcentra of aan groepen cliënten. Door de training kunnen mensen gerichter contact zoeken en online vriendschappen sluiten met mensen bij wie zij hun

Gebruik Facebook Sociaal

Op Facebook zijn veel ‘lotgenotengroepen’ te vinden, waar mensen met dezelfde ziekte of kwetsbaarheid ervaringen uitwisselen. Ze delen lief en leed. Het is een eenvoudige vorm van het inzetten van (beginnende) ervaringsdeskundigheid. Facebook kan je ook gebruiken om informatie te verzamelen, ontspannen naar filmpjes te kijken of over je hobby te kletsen met mensen die je

VN-verdrag handicap voor belangenbehartigers

Een inclusieve samenleving, waarin iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Met goede zorg, huisvesting en werk voor iedereen. Toegankelijk en zonder vooroordelen. Door het VN-verdrag Handicap wordt hier in de hele wereld aan gewerkt. Iedere gemeente in Nederland is verplicht werk te maken van het VN-verdrag. Ze zijn ook verplicht om daar ervaringsdeskundigen bij te betrekken. Inhoud

Groep kring

Gespreksbegeleider groepen

Gespreksgroepen van mensen met vergelijkbare ervaringen vinden plaats onder diverse namen. Steungroep, zelfhulpgroep, herstelgroep of lotgenotengroep. De werkwijze is vergelijkbaar. In deze training leert u zo’n gespreksgroep organiseren en begeleiden. Inhoud Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: Lotgenotengroepen Imago Verschil met andere zelfhulp- of praatgroepen. Doelen lotgenotengroepen Werkwijze lotgenotengroepen   Rol en