De Veerkracht Centrale werkt het liefst zonder subsidies,
In deze groeifase lukt dat niet, er is geld nodig voor een stabiele basis.
Uitleg over ons subsidiebeleid.

Het eerste jaar werkte de Veerkracht Centrale alleen met vrijwilligers. Inmiddels is dat niet meer te doen. We hebben een deeltijd bureaumedewerker en coördinator nodig om alle organisatorische taken rond te krijgen. Ook is geld nodig voor de projecten die we uit willen voeren.

Twee soorten subsidies

Deelnemers van de Veerkracht Centrale bekijken momenteel hoe we subsidie of andere financiële ondersteuning kunnen krijgen. Bij het aanvragen van subsidies maken we onderscheid tussen financiering voor de Veerkracht Centrale en projecten van onze deelnemers.

Startsubsidie

Bureau Veerkracht Centrale
Het kernteam is bezig met het uitvoeren van projecten + het binnenhalen hiervan + het uitbouwen van ons netwerk + het opzetten van een professioneel bureau. Afgelopen jaar bleek dat we onze aandacht teveel moeten verdelen.
Van Mind en ZonMW hebben we een kleine bijdrage gehad voor de kosten van het debat. Verder hebben we alles op eigen kosten gedaan.

Het kernteam heeft besloten toch op zoek te gaan naar subsidie om de basis van de Veerkracht Centrale te versterken.

Ik heb afgelopen jaar mijn spaargeld gebruikt om de Veerkracht Centrale op te bouwen, en me hier 4 dagen per week ervoor ingezet. Het is tijd voor de volgende stap. De groei vraagt om een stabiel ondersteuningsbureau. Daarbij wil ik zelf ook betaald gaan worden.

Trudy Jansen, initiatiefnemer en directeur Veerkracht Centrale

Projectsubsidies

Voor en door deelnemers
Voor zelfstandige ervaringsdeskundigen is het moeilijk om subsidie te krijgen. Er zijn wel fondsen die projecten financieel steunen, maar deze geven meestal de voorkeur aan projecten waarin wordt samengewerkt met andere partijen. De Veerkracht Centrale kan hier een rol spelen. Onze kracht is juist ‘samenwerking’.

In het netwerk ‘beleid en innovatie’ kan iedere ervaringsdeskundige ideeën en plannen voor projecten voorstellen. De deelnemers bespreken waar ze in de praktijk tegenaan lopen en hun ideeën om dit op te lossen. Met elkaar bekijkt men hoe een eventueel project te realiseren valt. Hier ontstaan nieuwe samenwerkingen en de kans om voor elkaar te krijgen wat individuele ervaringsdeskundigen niet kan lukken. Deelnemers houden elkaar op de hoogte van subsidie-calls en andere mogelijkheden voor financiering.

“Collega’s in een andere regio waren ook met coaching bezig. Nu werken we samen”

Bij het aanvragen van projectsubsidies kan de Veerkracht Centrale hoofdaanvrager zijn. We maken dan met alle betrokkenen vooraf goede afspraken. Of we zijn één van de samenwerkingspartners. In sommige projecten komt de Veerkracht Centrale alleen voor als uitvoerende partij. De keuzes hierover worden gemaakt in het netwerk ‘beleid en innovatie’.

Voorjaar 2020

We willen subsidie aanvragen voor…

 • Basissubsidie
  Een stabiele basis voor de Veerkracht Centrale. We kunnen niet meer zonder een bureaumedewerker die goed kan organiseren. Ook moet er geld komen voor coördinatie, PR en de verdere groei van onze netwerken. Het idee is dat we geld zoeken voor de mensen die als vrijwilliger onmisbaar zijn geworden.
 • Jeugd
  Binnen het beleidsnetwerk lijkt een subgroep ‘Jeugd’ te zijn ontstaan. De deelnemers bereiden meerdere projecten voor. Iedereen werkt daarbij vanuit een eigen ZZP-bedrijfje of organisatie. Door bij elkaar te komen, bundelen we de aanvragen. Mogelijk proberen we geld te krijgen voor landelijke bijeenkomsten en kennisuitwisseling voor dit netwerk.
 • Veerkracht Versterkend Werken
  De groep coaches ontwikkelt de werkwijze ‘Veerkracht Versterkend werken’. Ze willen samen een boek schrijven en een werkmethode ontwikkelen. Op de achtergrond leeft ook de wens om hier trainingen voor te ontwikkelen.

Steun de subsidie-aanvragen, samen staan we sterk

Om subsidie te krijgen, moeten we aantonen dat we als organisatie iets toevoegen. Dat we veel ervaringsdeskundigen bereiken en veel steun hebben. Het helpt als we dit zichtbaar kunnen maken.

Ervaringsdeskundig?
Doe mee

 • Meld je aan voor één of meedere netwerk(en)
 • Vink op het formulier aan dat je subsidie-aanvragen steunt.
 • Wij houden je op de hoogte van alle nieuwe plannen en aanvragen.
 • Per keer kan je besluiten je steun in te trekken. Doe je dat niet, dan noemen we ook jouw naam bij de groep aanvragers.
 • Als je dit voldoende vindt, merk je er verder niets van. Ben je liever uitgebreider betrokken, dan kan je natuurlijk meewerken aan de aanvraag.
 • Je keuze is elk moment te wijzigen.

Nog niet aangesloten bij ons netwerk?

Meld je aan,
doe mee,
steun de projecten

Dromen van een subsidie-vrij bestaan…

Als Nederland investeren we flink in de zorgsector en de WMO, zodat er veel geld is om zorg en ondersteuning te leveren. Steeds meer ervaringsdeskundigen vinden de weg naar een betaalde baan. Niet alleen in de directe cliëntzorg, maar ook in beleid en bijvoorbeeld onderwijs.
De Veerkracht Centrale gaat bemiddelen tussen ervaringsdeskundigen die een baan of opdracht zoeken, en het werk dat beschikbaar is. Met deze service kunnen we inkomsten krijgen die we daarna inzetten voor de andere activiteiten. Over twee jaar hopen we alle kosten zelf te kunnen dragen en geen subsidie meer nodig te hebben.