Staatssecretaris Blokhuis over vrijwillige ervaringsdeskundigen

Staatssecretaris Blokhuis vindt dat vrijwillige en professionele ervaringsdeskundigen beiden in een taak voorzien.

De Veerkracht Centrale vroeg staatssecretaris Blokhuis om aandacht voor de ontwikkelingen rondom ervaringsdeskundigen.
We zijn bang dat de professionalisering gaat zorgen dat je aan specifieke eisen moet voldoen voor je jezelf ‘ervaringsdeskundige’ mag noemen. We vrezen ook voor verdringing van vrijwillige ervaringsdeskundigen. 

De staatssecretaris antwoordde ‘dat de professionalisering een onvermijdelijke consequentie is ‘van de wens om de inzet van ervaringsdeskundige medewerkers vanuit de systeemwereld te stimuleren en separaat declarabel te maken’. Omdat ze onderdeel van de geneeskundige behandeling en de verzekerde zorg zijn, moeten professionele ervaringsdeskundigen in GGZ-instellingen aan kunnen tonen ‘bevoegd en bekwaam’ te zijn. 

De staatssecretaris spreekt in zijn brief duidelijk steun uit voor andere ervaringsdeskundigen: “… binnen, maar ook buiten de zorg, blijft behoefte bestaan aan de inzet van niet-professionele ervaringsdeskundigheid”. 

We zijn blij dat de staatssecretaris ons signaal serieus neemt en in gaat brengen bij de gesprekken over het Hoofdlijnenakkoord #GGZ. Zo vatten we de opmerking over niet-professionele ervaringsdeskundigheid dan ook op. Op een later moment willen we wel met hem in gesprek over het verschil tussen beroepsmatig en professioneel. We zullen uitleggen dat veel vrijwillige ervaringsdeskundigen ook heel professioneel werken.


Volledig antwoord staatssecretaris Blokhuis aan de Veerkracht Centrale