Scholing en bijeenkomsten

Het leven zélf is de beste scholing voor ervaringsdeskundigen. Over hoe je die ervaringen kan gebruiken valt veel te leren.

Ervaringsdeskundigen blijven zich ontwikkelen. Het scholingsbureau van de Veerkracht Centrale ontwikkelt een breed aanbod, zowel voor professioneel ervaringsdeskundigen als voor de mensen die voor het eerst hun ervaringsdeskundigheid in willen zetten.

Op dit moment is er één netwerk actief: - Trainers
In onderstaand netwerken hebben 1 of 2 mensen al interesse. Zodra drie mensen actief willen worden, krijgen ze elkaars mailadres en kunnen zelf beslissen of het netwerk gaat starten. Werkgebieden • LVB • FED / Familie ErvaringsDeskundigen • FACT-teams • PAAZ • HIC / High Intensive care • Sociale Domein / Werken in de wijk • Jeugd • Forensisch • Maatschappelijke Opvang • Vrouwenopvang • Therapeuten en andere hulpverleners in reguliere zorg Beroep / soort werk • ZZP-ers algemeen • Trainers • Coaches • Schrijvers / Auteurs • Acteurs / Trainingsacteurs • Artiesten, … • Sprekers / Voorlichters • Therapeuten - integrale geneeswijzen • WRAP facilitators • Beleidsmakers • Coördinatoren • Belangenbehartigers • Onderzoekers • Projectleiders Beperking / levenservaring • Seksueel geweld / Mishandeling • PTSS, Trauma’s • Lichamelijke beperking / zichtbare beperking • Armoede en Sociale Uitsluiting Steden / Regio's Culemborg Amsterdam Arnhem / Nijmegen
- Arnhem / Nijmegen - Deventer - Culemborg - Amsterdam
vanaf eind april vind je hier een agenda

Wil je meedoen met een groep of netwerk?

> Geef door in welke groep(en) je interesse hebt.

> Zodra drie mensen interesse hebben in dezelfde groep, ontvangen jullie elkaars namen en mailadressen.

> Bespreek samen hoe je de groep gaat starten en wat je verdere plannen zijn: alleen online, kennismaken met elkaar, een bijeenkomst organiseren, … Geef je plannen door, dan plaatsen wij een beschrijving van jullie groep op de website. Het liefst met informatie over het werkveld of het werk dat jullie doen.

> Sommige netwerken zullen bestaan uit veel ZZP-ers en hebben (ook) als doel om producten en diensten aan te bieden of opdrachten te krijgen. Deelnemers kunnen op termijn meer klanten krijgen door hun werk gezamenlijk aan te bieden. De Veerkracht Centrale zal hierover afspraken maken met deze ZZP-ers en alle anderen die ‘iets’ aan willen bieden tegen betaling.

Geef je interesse door via dit formulier (als je mailadres al bekend is, ontvang je eerste een mail).
Of stuur een mail naar: info@veerkrachtcentrale.nl


 

Scholingsaanbod Veerkracht Centrale

Doelen scholingsaanbod

Als ervaringsdeskundige kan je om verschillende redenen een scholing volgen. De Veerkracht Centrale werkt aan een breed aanbod, met scholingen voor zowel vaardigheden als het bijhouden van ervaringsdeskundigheid en terugvalpreventie.

De eerste oriëntatie. Hoe kan je jouw ervaringen en ervaringsdeskundigheid gebruiken om anderen te helpen? Hoe kan je van jouw ervaringen je beroep maken?
De vaardigheden die je gebruikt in je werk, kan je verder ontwikkelen en uitbreiden. De Veerkracht Centrale biedt trainingen en andere bijeenkomsten om steeds deskundiger te worden.
Om je eigen ervaringen in te kunnen zetten, moet je ze kunnen herkennen en benoemen. Dat is een levenslang proces. Enerzijds doordat het leven steeds nieuwe ervaringen geeft. Anderzijds doordat je steeds meer inzicht in jezelf zal krijgen. Met de scholingen van de Veerkracht Centrale kan je werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarbij leggen we steeds de relatie met de manier waarop je dat in de praktijk kan gebruiken.

Soorten scholing

Jezelf ontwikkelen kan op meerdere manieren. Met ontmoetingen, trainingen of een opleiding. Vooral gericht op je werk, of ook op persoonlijke ontwikkeling.

De trainingen van de Veerkracht Centrale combineren het uitwisselen van ervaringen met theoretische kennis en belevingsopdrachten. Ervaringsdeskundige trainers helpen je om datgene wat je leert ook toe te gaan passen in jouw eigen (werk)situatie.
De Veerkracht Centrale leert je om je ervaringsdeskundigheid in te zetten in een ander vak. Ons opleidingsaanbod is gericht op beroepen en specialisaties die in andere opleidingen voor ervaringsdeskundigen niet aan bod komen en op speciale beroepsgroepen. De opleiding ‘Dialectisch begeleiden’ is bijvoorbeeld met name gericht op coaches en ‘alternatief’ therapeuten.
Laat jezelf coachen in je werk of vraag met een paar collega’s om begeleiding in jouw situatie. Coaching en begeleiding kan los van het volgen van andere scholingen of als aanvulling daarop.