Projecten

Ervaringsdeskundigen dragen bij aan de ontwikkelingen in de zorg en de samenleving. Belangrijk daarbij is het uitproberen en toepassen van nieuwe werkwijzen. Cliëntenorganisaties en individuele ervaringsdeskundigen ontwikkelen hiervoor projecten.

De Veerkracht Centrale wil de resultaten van deze projecten beter verspreiden. En ondersteuning bieden bij de aanvraag en het opstarten van nieuwe projecten.

Momenteel bereiden we dit voor. Ter inspiratie al een eerste project.

 


 

Project 'Ervaringsdeskundig Steunsysteem'

De subsidie voor dit project is toegekend door ZonMW binnen de oproep voor 'Kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen'.

De beschrijving van het project en de hele aanvraag zijn te lezen via onderstaande afbeeldingen. Meer informatie bij de aanvrager, Russel Cummins.