Privacybeleid

In het kort:
– Wij plaatsen cookies om de site beter te laten werken. Google, Facebook en Mailchimp krijgen zo gegevens.
– Denk na voordat je een profiel maakt. Dit wordt voor iedereen zichtbaar.
– We zijn voor openheid over je privacy, dus als je vragen hebt kan je het beste contact opnemen.

De volgende tekst is verplicht, dus wat zakelijker. De tekst is soms voorbarig. We spreken bijvoorbeeld over ‘kunnen’, terwijl we dat niet van plan zijn. Maar zo zijn we alvast voorbereid op de toekomst


De Veerkracht Centrale

De Veerkracht Centrale (“wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken als je die aan ons doorgeeft:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw telefoonnummer en e-mail adres;
 • Jouw geboortedatum en geslacht;
 • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;
 • Jouw voorkeur en afkeur als deelnemer of geïnteresseerde met betrekking tot onze communicatiekanalen en frequentie;
 • Jouw financiële gegevens, rekeningnummer, betaalwijze en verrichte betalingen.
 • Jouw openbaar profiel

Doel

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van jouw betalingen;
 • Het bedanken voor jouw deelname en je informeren over ons werk en soms ook vragen we je om ons (opnieuw) te helpen of te steunen;
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle.

De Veerkracht Centrale kan je persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken om inzicht te verkrijgen in signalen die maatschappelijk relevant zijn voor onze deelnemers en om ons dienstenaanbod en onze werkzaamheden te optimaliseren. Zo krijgen we een beeld van de kwaliteit en knelpunten. De geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 2. De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent.

Ontvangers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

Wij geven jouw persoonsgegevens  niet door aan anderen. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

E-mail

Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan de Veerkracht Centrale hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties en om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten. Wil je minder of geen e-mail ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen met ons via onderstaande contactgegevens.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Jouw rechten

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens, deze laten corrigeren of laten wissen, de verwerking daarvan te laten beperken of deze overgedragen te krijgen. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van de Veerkracht Centrale ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze directeur (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 11 februari 2019

Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kun je bellen naar 06-45790724. We zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Of je kunt een e-mail sturen naar info@veerkrachtcentrale.nl

Ook voor vragen over deelnemen aan het netwerk kun je ons hier altijd bereiken.