Ervaringsdeskundigheid in de wijk

Handreiking aan de hand van de resultaten van een project in drie steden. De essentie is dat ervaringsdeskundigen ‘in de wijk’ beschikbaar zijn voor laagdrempelig contact met inwoners in kwetsbare posities, vaak met psychosociale en/of psychische problemen. De ervaringsdeskundigen ondersteunen deze inwoners bij hun herstel en/of maatschappelijke participatie. Ze helpen hen op weg in het woud van voorzieningen. Zij treden daarin ook op als kwartiermaker en verbinder, en putten daarbij uit hun eigen herstelervaring. De ervaringsdeskundigen werken vanuit een onafhankelijke positie samen met organisaties op het gebied van zorg en welzijn (zoals wijkteams en GGZ-organisaties) en met de gemeente.

Aantal pagina's            31 pagina's + bijlagen

Jaar van uitgave          2015

Schrijvers                    Van Bergen, Poll, vd Werf, Willemsen

Uitgave                           Movisie in samenwerking met Landelijk Platform GGz, Stichting Door en Voor, Team ED  en de Zorgvragers Organisatie GGz Midden Holland (ZOGMH).


Gratis download

Ervaringsdeskundigheid-in-de-wijk