Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

Inhoud

Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beschrijft wat nodig is voor het het beroep ervaringsdeskundige. Dit is bedoeld als een basis, om meer duidelijkheid te geven over de kern van het werk van ervaringsdeskundigen en welke competenties daarvoor nodig zijn. Vanuit deze basis kan per beroep en per werkveld een andere invulling ontstaan. Het beroepsprofiel is gebaseerd op het herstelconcept zoals dat in de GGZ gehanteerd wordt.

Aantal pagina's            31 pagina's + bijlagen

Jaar van uitgave          2015

Schrijvers                      Van Bergen, Poll, vd Werf, Willemsen

Uitgave                            Movisie in samenwerking met Landelijk Platform GGz, Stichting Door en Voor, Team ED  en de Zorgvragers Organisatie GGz Midden Holland (ZOGMH).


Gratis Download

Download Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigen