Ervaring schizofrenie samen delen

De auteur van dit indrukwekkende levensverhaal maakte zelf een ziekteperiode door. Hij schrijft vooral over zijn ervaringen in de psychiatrische zorg.

Het mooie is dat weliswaar de zwakke punten in de zorg aan de orde komen, maar de nadruk ligt op de positieve instelling uit deze ervaringen lessen te leren om de zorg kwalitatief op een hoger plan te brengen. Maarten slaagt erin de lezer een inkijkje te geven hoe een patiënt voelt, denkt en handelt.

Hij werd binnen de zorg als ervaringsdeskundige aangesteld; hij vertelt hoe hij voorlichting over het psychisch ziek-zijn geeft aan professionele hulpverleners, ambtenaren en beleidsmedewerkers. Blijkens de reacties die hij weergeeft, slaagt hij daar bijzonder goed in.

Tussen de beschrijvingen door doet hij aanbevelingen voor managers en gemeenteambtenaren die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten toepassen. Voor hen is deze uitgave in de eerste plaats bestemd, maar ook andere belangstellenden kan dit menselijke boek boeien.

Verzorgde uitgave in oblong formaat met paginagrote kleurenfoto’s.

Schrijver                      Maarten van Nieuwkerk

Jaar van uitgave        2011

 


 

Kopen

Dit boek is voor 20.00 euro te bestellen via de schrijver Maarten van Nieuwkerk

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *