Meteen naar de inhoud

Gedragscode

In het kort:
In deze Ethische Gedrags Code staat hoe onze medewerkers het begrip ‘professionaliteit’ invullen.
Het bevat de kernwaarde van de Veerkracht Centrale.


Gedragscode

Elke medewerker van, of namens, de Veerkracht Centrale

 • Behandelt iedere deelnemer, collega en externe relatie gelijkwaardig, met aandacht en respect. 
 • Zet eigen ervaringen alleen deskundig in,
 • Is vakbekwaam en weet wat zijn sterke punten zijn,
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie en vertelt niets door zonder medeweten van de persoon om wie het gaat, 
 • Past deze gedragscode toe met een goede dosis gezond verstand en een juist inschattingsvermogen.

Kernwaarden

Elke medewerker van, of namens, de Veerkracht Centrale onderschrijft de kernwaarden van veerkracht versterkend werken:

 • Iedereen heeft Veerkracht
 • Draagkracht en draaglast moeten in balans zijn
 • Aanpassen van de situatie waar mogelijk, (toewerken naar) acceptatie van wat niet te veranderen is
 • Begripvol en betrokken handelen vanuit kompassie

Aanvullende gedragscode voor trainers

Elke trainer van, of namens, de Veerkracht Centrale

 • Geeft inclusieve trainingen, waarbij  voor eventuele fysieke, verstandelijke of psychische drempels samen met de deelnemer een oplossing gezocht wordt. De trainer houdt daarbij rekening met de levensovertuiging, normen en waarden van de deelnemers.
 • Creëert een veilige sfeer tijdens de training. Deelnemers  worden uitgenodigd om eigen ervaringen te delen en worden beschermd tegen het vertellen van meer dan zij eigenlijk willen. De trainer zorgt dat de luisterende deelnemers zichzelf in acht nemen wanneer er mogelijk triggerende ervaringen verteld worden. 
 • Blijft binnen de grenzen van zijn kunnen als trainer. Hij treedt nergens op als therapeut en erkent de grenzen van de mogelijkheden van een training. 
 • Heeft respect voor de autonomie en zelfregie van deelnemers. Hij geeft deelnemers de ruimte om zelf beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen. 
 • Is betrouwbaar. Hij doet wat hij zegt, is eerlijk en oprecht. Bij meningsverschillen houdt hij de dialoog open. De trainer is flexibel en zoekt, als dat nodig is, in redelijkheid naar oplossingen.
 • Is nieuwsgierig en leergierig. De trainer blijft zichzelf ontwikkelen en reflecteert terug op iedere training. 
 • Neemt minimaal 3x per jaar deel aan een bijscholingsbijeenkomst van de Veerkracht Centrale
 • Zorgt dat er geen belangenverstrengeling optreedt. Vriendschappen en zakelijke relaties houdt de trainer gescheiden van zijn werk als trainer. 

Deze ethische code geldt ook voor medewerkers van externe partijen die voor de Veerkracht Centrale werken.

error: Stuur een mailtje als je de informatie of afbeelding wilt gebruiken. Meestal doen we er niet moeilijk over.