Opleidingen voor ervaringsdeskundigen

Iedereen is deskundig over zijn eigen ervaringen. Om dit als ervaringsdeskundige in te zetten voor anderen is het nodig om voorbij deze eigen ervaringen te kunnen gaan. Mensen die zichzelf ontwikkelen als ervaringsdeskundige, krijgen steeds meer inzicht en vaardigheden.

Om als professioneel ervaringsdeskundige te kunnen werken, moet je vanuit een helikopterview je eigen ervaring bewust in kunnen zetten. De meeste ervaringsdeskundigen volgen daarvoor een opleiding.

Is een opleiding nodig om ervaringsdeskundige te worden?

Een opleiding helpt om betaald werk te vinden als ervaringsdeskundige. Het is niet verplicht, maar steeds meer werkgevers vragen om een diploma. Het soort opleiding hangt af van het soort werk dat je wilt gaan doen.

Opleidingen zijn beschikbaar op alle niveaus. Dit gaat van korte trainingen tot volledige opleidingen bij MBO- en HBO-instellingen. Ze verschillen van elkaar in opzet, tijdsinvestering en kosten. Ook is het mogelijk om te leren in de praktijk en de ‘Eerder Verworven Competenties’ vastte laten leggen in een EVC.

Bij al deze leertrajecten is de ervaring die iemand heeft het vertrekpunt. Naast wetenschappelijke en professionele kennis, is het toch vooral de ervaringskennis die dit zo'n bijzonder beroep maakt.

Wil je jezelf verder ontwikkelen? Bekijk het  trainingsaanbod Veerkracht Centrale.

 


Welke opleidingen zijn er?

De oorspronkelijke opleidingen zijn ontwikkeld binnen de (GGZ-)cliëntenbeweging. Meerdere organisaties bieden dit nog steeds aan. Inmiddels zijn er ook opleidingen binnen het  regulier beroepsonderwijs.

Om een eerste indruk te krijgen, zijn hier wat verwijzingen naar opleidingen. Ze zijn ingedeeld volgens de opleidingsniveaus in het regulier onderwijs.
De 'niet ingedeelde opleidingen' hebben geen formeel erkend opleidingsniveau, maar dat zegt niets over de kwaliteit of de waarde van het diploma. Ook is het niet zo dat de hoger niveaus betere ervaringsdeskundige leveren, de verschillende niveaus leiden op voor verschillende beroepen.

Let op: Dit overzicht is niet compleet en kan nooit compleet worden. 

Erkende beroepsopleidingen
Niveau 3
ROC Noorderpoort Maatschappelijke Zorg, ervaringsdeskundigheid generatiearmoede en sociale uitsluiting
Niveau 4
Begeleider GGZ met Ervaringsdeskundigheid in Maatschappelijke Zorg (Uitstroomprofiel agogisch medewerker GGZ): Zadkine Rotterdam met Platform Ervaringsdeskundigheid regio Utrecht. Duur twee jaar
Ervaringsdeskundigen in armoede (uitstroomprofiel specifieke doelgroepen), Zadkine

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen/Ervaringswerker, Summa college Eindhoven met Markieza; duur drie jaar

Niveau 5
Associate Degree ‘Ervaringsdeskundige in de zorg’, Tweejarige categorale opleiding die aan kan sluiten op laatste twee jaar SPH. Hanze hogeschool en Fontys Hogeschool

Opleiding tot ervaringsdeskundige in combinatie met verpleegkundige niveau 4 of SPH (uitstroomprofiel); GGZ Oost Brabant en de Reinier van Arkelgroep in samenwerking met ROC De Leijgraaf
Niveau 6
SPH met specialisatie Ervaringsdeskundigheid, Windesheim (uitstroomprofiel)
Niet ingedeelde opleidingen
Howie the Harp
Opleiding staat goed aangeschreven. Duur één jaar
Alternatieve Route Ervaringsdeskundigheid
Markieza, Eindhoven
GGz Ervaringsagoog Opleiding (GEO),
Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB metHogeschool van Amsterdam en Anoiksis); duur half jaar
Leerroute Ervaringsdeskundigheid Noord Nederland (LEON)
Saxion Hogeschool