Systeemdenken

Gastblog van Remko Iedema Ik sprak een journalist die in dezelfde zoektocht zit als ik, toen ik aan mijn boek werkte. Dat boek schreef ik nadat ik, als voor de

TRAUMA’S VEROORZAKEN WEZENLIJKE VERANDERINGEN IN ONS BREIN

Volgens psychiater Bessel van der Kolk is de traumabeleving van volwassenen en kinderen die in hun jonge jeugdjaren zijn blootgesteld aan (emotionele) verwaarlozing, geweld en/of seksueel misbruik, is van een ander kaliber dan de traumabeleving van volwassenen ten gevolge van oorlogen, geweld, (verkeers)ongelukken en natuurrampen. En dat vraagt dus ook om een andere behandeling. Een verslag van zijn boek “The Body Keeps The Score”.