1. Ervaringen

Iedereen die een grote tegenslag heeft in het leven, zal daar alle aandacht voor nodig hebben. Ook langdurig leven onder zware omstandigheden heeft zo’n effect. De ervaringen zijn dan zo heftig, dat het overweldigend is. Als de situatie blijvend veranderd is, volgt een rouwproces om het verlies te verwerken en de nieuwe situatie te aanvaarden. Je leert leven met de beperkingen en ziet nieuwe mogelijkheden. Namen hiervoor zijn bijvoorbeeld herstelproces, revalidatie of rouwverwerking.

2. Herkennen en erkennen

Door te lezen of met lotgenoten te praten, herkennen ervaringsdeskundigen vaak ervaringen van zichzelf. Soms leidt dit tot erkennen en serieus nemen van de eigen ervaringen. Ook de verschillen vallen op. Bij dezelfde ziekten of uitdagingen in het leven, reageren mensen toch allemaal op een andere manier.

3. Kennen

Door zich te blijven ontwikkelen kunnen ervaringsdeskundigen overeenkomsten en verschillen steeds beter herkennen en benoemen. De kennis over ervaringen van anderen draagt bij aan het eigen herstel- of verwerkingsproces. Ervaringsdeskundigen kunnen daarna met meer afstand over hun eigen ervaringen praten en ook inbrengen hoe bepaalde ervaringen voor mensen in een vergelijkbare situatie zijn. Ze kennen het cliëntenperspectief en hebben collectieve ervaringskennis.

4. Kunnen

Om ervaringen in te zetten om anderen te helpen, zijn ook vaardigheden nodig. De deskundigheid om voorlichting te geven, te ondersteunen of belangen te behartigen. Geschoolde ervaringsdeksundigen beschikken over de benodigde vaardigheden voor het specifieke werk dat zij uitvoeren.