Nu in de voorverkoop: Van taboe naar Traumabewust

PERSBERICHT
Augustus 2021

Verkrijgbaar vanaf 23 augustus 2021.

Op 9 september overhandigt de auteur een exemplaar aan staatssecretaris Paul Blokhuis.


Trauma. Dat dat alleen zou gaan over afschuwelijke en uitzonderlijke gebeurtenissen is een hardnekkig misverstand. Kassandra Goddijn legt op een begrijpelijke manier uit wat trauma wél is. Niet de gebeurtenis zelf, maar onze lichamelijke en emotionele reacties daarop die nog tientallen jaren na dato voor grote problemen kunnen zorgen. Die problemen zien we in ruime mate overal om ons heen. We beseffen alleen niet wat we zien. We lijken het verband ook niet te wíllen zien.
Kassandra Goddijn schetst in vlotte taal wat dat taboe betekent. Hoe het maakt dat trauma zich van generatie op generatie blijft verspreiden. Met een almaar groeiende hoeveelheid psychisch lijden tot gevolg.
Want, zoals veel hulpverleners en ervaringsdeskundigen al lang weten: psychische en psychiatrische problemen zijn geen aandoeningen of hersenstoornissen. Het zijn invoelbare en diep menselijke reacties op jong psychotrauma. Als we dat breed gaan erkennen, kunnen we een enorme winst behalen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Met dit boek over de relatie tussen psychisch lijden en trauma beoogt de auteur een brug te slaan tussen de werelden van ggz en persoonlijke ontwikkeling. Haar visie past in de beweging die er momenteel gaande is in de ggz, een beweging naar de inzet van multi-deskundigheid, naar minder ‘professionele afstand’ en naar normalisering van de uit de hand gelopen diagnostiek.
Het boek is bedoeld als inspiratie voor hulpverleners en begeleiders van alle soorten, zowel in de reguliere ggz als in het ‘alternatieve’ circuit. Ook is het nadrukkelijk bestemd voor alle mensen die zich zelf actief bezighouden met emotionele ontwikkeling.

Aanbevelingen
Met aanbevelingen van Franz Ruppert (internationaal traumadeskundige) en Floortje Scheepers (hoogleraar innovatie in de ggz).

Van taboe naar traumabewust is nu al in de voorverkoop te bestellen via www.koppcoaching.vrijeboeken.com. Ook verkrijgbaar bij de boekhandel, bol.com en YouBeDo.

Mediacontact
Kassandra Goddijn
Auteur Van taboe naar traumabewust