Meteen naar de inhoud

Niet voor niets: solidariteit onder ervaringsdeskundigen

  Ervaringsdeskundigen zijn het stadium van vrijwilligerswerk definitief ontgroeit.

  Goed toegeruste ervaringsdeskundigen kosten 100 euro per uur.

  Ervaringskennis heeft waarde. Niet voor niets worden ervaringsdeskundigen vaak inzet in voorlichting en beleid. De Veerkracht Centrale roept alle ervaringsdeskundigen op om daarvoor een passende vergoeding te vragen.

  Een goed toegeruste ervaringsdeskundige verdient in principe 100 euro per uur. Dit standaardtarief is afgesproken binnen Patiëntenfederatie Nederland. Zij vertegenwoordigen ruim 200 patiëntenorganisaties. Ook de Veerkracht Centrale hanteert dit tarief voor ‘hoogwaardige ervaringsdeskundigheid’.
  De hoogte van het uurtarief heeft te maken met de kosten die organisaties moeten maken om goede inbreng van ervaringsdeskundigheid te waarborgen. Denk aan scholing, begeleiding en ondersteuning. Voor ZZP-ers zitten in dit bedrag alle uren verwerkt waar geen betaling voor gevraagd kan worden.

  De Veerkracht Centrale bemiddelt tussen goed toegeruste ervaringsdeskundigen en instellingen en organisaties die naar hen op zoek zijn.

  If you pay peanuts, you get monkeys

  De ene ervaringsdeskundige is de andere niet. Vaak weten organisaties en instellingen niet welke eisen ze willen stellen aan een ervaringsdeskundige. De grote verschillen in functie, benadering, achtergrond en niveau zijn te onbekend.

  Een veelgevraagd dagvoorzitter kreeg te maken met een ambtenaar die dacht dat mensen met een beperking allemaal gratis werken. De ambtenaar was verbaasd dat de dagvoorzitter zijn honorarium wilde bespreken. Beiden besloten dat ze beter uit elkaar konden gaan, ,aar de strae

  Niet voor niets

  Er zijn drie belangrijke redenen waarom ervaringsdeskundigen soms nog werken voor een kop koffie of een boekenbon.

  1. Verlies van de uitkering

  Sommige ervaringsdeskundigen hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering met strenge voorwaarden. Ze lopen het risico hun uitkering te verliezen als ze werk accepteren. Anderen zitten bijvoorbeeld in de bijstand en mogen geen geld bijverdienen. Het is logisch dat mensen een armoedeval willen voorkomen.

  2. Idealisme en inleving

  Ervaringsdeskundigen zijn meestal gemotiveerd om hun verhaal uit te dragen. Ze vinden het belangrijk dat hun boodschap gehoord wordt. Zodra iemand zegt ‘dat kunnen we niet betalen’ staan ze al klaar om dan toch maar het gevraagde werk te doen.

  3. Gewoonte trouw blijven

  “zo doen wij dat nu eenmaal”. We zijn gewend dat ervaringsdeskundigen zich als vrijwilliger inzetten. Het duurt lang voor dat doorbroken is.

  Wat wordt vergoed? 
  De vergoeding per uur geldt voor hoogwaardige ervaringsdeskundigheid. Dit gaat over de inzet van een ervaringsdeskundige die, goed voorbereid en geïnformeerd, spreekt namens een grote groep patiënten. Hij/zij vertegenwoordigt het collectief patiëntenperspectief, levert een hoogwaardige inbreng, is communicatief, meedenkend en overstijgend. Hij/zij levert een goed voorbereide bijdrage aan een traject en is een inhoudelijke gesprekspartner. Bijvoorbeeld: richtlijnontwikkeling, de begeleiding van wetenschappelijk onderzoek en bij lesgeven.

  Een kleinere vergoeding geldt voor de eenvoudige inbreng van ervaringskennis. Bijvoorbeeld in focusgroepen waar patiënten met name hun eigen ervaringen delen. Dit geldt ook voor presentaties waarin een patiënt zijn/haar verhaal deelt, zonder veel voorbereiding.