De Veerkracht Centrale is een heel diverse netwerkorganisatie.
Ervaringsdeskundigen werken samen in kleinere netwerken, per thema of beroepsgroep.
Iedereen voegt eigen ervaring en expertise toe.

Werkwijze Veerkracht Centrale

Het grote netwerk van de Veerkracht Centrale, is opgedeeld in kleinere netwerken.

Als ervaringsdeskundige ben je welkom als deelnemer van onze netwerken. Sluit je aan bij het netwerk waarin jij je ervaringsdeskundigheid inzet. Iedere ervaringsdeskundige is welkom. We stellen geen eisen aan opleiding, manier van werken of ervaring. We zijn er voor vrijwilligers, ZZP-er en ervaringsdeskundigen in loondienst. In de praktijk werken mensen met graag samen met degenen met een vergelijkbare achtergrond. Dit kan binnen elk netwerk ontstaan. 

Alle netwerken bepalen zelf hoe ze zich organiseren en wat ze doen. Er zijn geen regels die voor alle netwerken gelden. Iedereen bepaalt bijvoorbeeld zelf of er bijeenkomsten komen of dat het allemaal online gaat. Ook de onderwerpen en activiteiten kiezen de deelnemers samen.

Momenteel zijn acht netwerken actief.
In het overzicht staat waar de netwerken zich momenteel mee bezig houden. Ook als je iets anders zoekt in een bepaald netwerk, kan je je aansluiten en je plan inbrengen. Misschien zijn er meer deelnemers die mee willen doen.  

Veerkracht netwerken

Coaches

 • Veerkracht Verstekend coachen (boek en beschrijving werkwijze)
 • Website voor mensen die een coach zoeken
 • Nadenken over PR campagne om mensen te stimuleren een ervaringsdeskundige coach te zoeken
 • Ontwikkeling opleiding tot professioneel coach voor ervaringsdeskundigen 
 • Ontwikkeling training inzetten ervaringsdeskundigheid voor coaches. 

Trainers en docenten

 • Ontwikkeling opleiding tot professioneel trainer voor ervaringsdeskundigen die een ‘train-de-trainer’ gevolgd hebben
 • Ontwikkeling training inzetten ervaringsdeskundigheid voor trainers
 • Verkenning mogelijkheden om bedrijfstrainingen te geven
 • Nadenken hoe we de verschillen tussen trainers waarderen en ‘niveaus’ indelen
 • Netwerken om opdrachten binnen te halen voor aangesloten trainers
 • Uitwerken eigen trainingsaanbod Veerkracht Centrale
 • Aanvraag CRKBO (erkenning Kort Beroeps Onderwijs)

Complementair therapeuten

Holistisch / alternatief

Dit netwerk is nog niet bij elkaar geweest. Deelnemers willen graag meer bekendheid geven aan hun werk en onderzoeken hoe ervaringsdeskundigheid hierbij een meerwaarde is. 

Belangenbehartigers en adviseurs

 • Gericht op VN-verdrag en de lokale inclusie agenda
 • Opdrachten van /samenwerking met Alliantie VN-verdrag (Mind, IederIN, Per Saldo, LFB e.a.)
 • Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal 
 • Voorbereiding advies- en trainingsaanbod voor gemeenten
 • Advies over vergoedingen, gebaseerd op indeling in soort en ‘niveau’ belangenbehartiging. 
 • Onderzoeken mogelijkheid om als tussenpersoon op te treden, met mogelijkheid om zelf te kiezen hoe de vergoedingen uitgekeerd moet worden.   

Voorlichters

 • Gericht op VN-verdrag en de lokale inclusie agenda
 • Voorbereiden vergoedingsadvies, gebaseerd op indeling in soort en ‘niveau’ voorlichting. 
 • Onderzoeken mogelijkheid om als tussenpersoon op te treden, met mogelijkheid om zelf te kiezen hoe de vergoedingen uitgekeerd moet worden.   

Beleid en innovatie

projectleiders, ambtenaren en beleidsmedewerkers

Toekenning projectsubsidie door ZonMW (95% zeker) om met ervaringsdeskundigen vanuit de verschillende zorgsectoren samen te onderzoeken of we alle termen rond “ervaringsdeskundigen” op dezelfde manier kunnen gaan gebruiken. Start project in april. 

 • Uitwisseling ideeën, opzetten samenwerkingsverbanden, voorbereiden projectaanvragen
 • Leggen contacten bij gemeenten, inventariseren mogelijkheden.
 • Discussie over naamgeving en professionalisering ervaringsdeskundigen

Cultuur / boeken

Schrijvers, sprekers, acteurs

 • Boekenwedstrijd met Tobi Vroegh
 • Promoten boeken op website Veerkracht Centrale
 • Onderzoeken mogelijkheid om boeken gezamenlijk te verkopen

Internationaal

België

 • Uitwisseling
 • Werkwijze Veerkracht Centrale uitrollen in Vlaanderen

Kernteam

Actieve vrijwilligers Veerkracht Centrale

Organiseren, plannen maken, planningen maken, uitwerken, schrijven, website beheren, belangen behartigen en alle voorkomende klussen. 

Sluit je aan bij een Veerkracht netwerk

Uitleg formulier

Ben je ervaringsdeskundige?


Met dit formulier sluit je je aan bij de Veerkracht Centrale.

Je kan aangeven bij welk netwerk je jezelf wil aansluiten.

Profielen
Als je een profiel op de website wilt, komt dat hier te staan.

Steun voor subsidies
Om subsidie te kunnen krijgen, moeten we aantonen dat we een grote organisatie zijn. Het helpt als we mogen noemen dat jij de aanvragen steunt. Meer informatie

Inschrijfformulier deelnemers Veerkracht Centrale

Liever een ander netwerk?  
Iedereen kan met onze hulp een Veerkracht netwerk starten.