Meteen naar de inhoud

Mijn persoonlijke cocktail

                                                            MIJN PERSOONLIJKE COCKTAIL 

  Ik heb 3 verschillende diagnoses, die ook nog eens allemaal wat in elkaar overlopen. Dat maakt het moeilijk om ze uit elkaar te houden. Het is “mijn persoonlijke cocktail”
  Welke symptomen horen nou bij welke psychische aandoening? Dat heb ik mij vaak afgevraagd. Waarom? Omdat ik mij dan beter kon richten op welke behandeling ik zou kunnen krijgen als ik wist waar het nou bij hoorde. 

  Door: Mandy Balker

  Overigens kreeg ik niet alle 3 de diagnoses direct na elkaar te horen. Daar hebben enkele jaren tussen gezeten. Rond mijn 21ste kreeg ik de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis. Rond mijn 28ste kreeg ik de diagnose ADD en toen ik 30 was kreeg ik de diagnose Bipolaire stoornis (manisch-depressief type 2). 

  Omdat ik al jaren last had van heftige stemmingswisselingen en deze wisselden sterk op de dag en per periode, vond ik dat niet thuis passen in de diagnose borderline en ADD. Ik ben zelf op onderzoek uitgegaan en ben terecht gekomen bij de bipolaire stoornis. Daar heb ik veel over gelezen en er vielen dingen op zijn plek. Toen heb ik vervolgens aan mijn behandelaar destijds gevraagd dat ik daarvoor onderzocht wou worden en dat hebben ze gedaan. Ik heb een volledig onderzoek gehad bij een psychiater en die concludeerde inderdaad dat ik een bipolaire stoornis type 2 heb. Je zult je vast afvragen waarom ben je er zelf achteraan gegaan? En voor sommige mensen komt dit over alsof ik opzoek ben naar een diagnose (heb ik al eens gehoord) maar dat is het niet. Ik zal je uitleggen waarom ik dit zelf onderzocht heb en waarom ik mij wou laten onderzoeken hiervoor. Heel wat jaren kamp ik al met extreme stemmingswisselingen en heb ik jaren therapie gehad en niks hielp daarvoor. Geen therapie of voorgeschreven pilletje kon mij helpen. Toen bedacht ik mij, als ik mijn eigen herstel wil maken dan moet ik eerst weten wat er ECHT aan de hand is en dan pas kan ik gericht kijken wat ik daaraan kan doen. Welke behandeling en/of medicatie daarvoor goed is. Zodoende ben ik er zelf achteraan gegaan. Om mijn eigen herstel regie in handen te hebben en te houden. 

  Ingrediënt 1: Borderline persoonlijkheidsstoornis

  Borderline, of tegenwoordig ook wel emotieregulatiestoornis genoemd, is een psychiatrische stoornis (persoonlijkheidsstoornis). Borderline valt onder één van de tien persoonlijkheidsstoornissen. Van een persoonlijkheidsstoornis is sprake wanneer een persoon lijdt en/of schade ondervindt door een langdurig patroon van gedragingen en gedachten. Een goede manier om Borderline te omschrijven is een onvermogen om op adequate wijze met emoties/gevoelens om te gaan.

  Van deze psychische aandoening ben ik redelijk herstelt mits de omgevingsfactoren stabiel blijven. Dit herstel komt omdat ik hiervoor ook veel therapie heb gehad en de medicatie slaat ook goed aan. Maar nog belangrijker, ik ben geestelijk en mentaal ontzettend gegroeid en heb een partner die veel geduld met mij heeft en die ik vertrouw. Dat zorgt voor een stabiele omgeving. Vroeger uitte de borderline zich in: 

  • Verlatingsangst waardoor ik mensen erg ging claimen. 
  • Niet kunnen omgaan met heftige emoties en gevoelens
  • Leeg gevoel van binnen, erg eenzaam voelen.
  • Heftige stemmingswisselingen die op 1 dag sterk kunnen wisselen.
  • Erg negatief zelfbeeld.
  • Zwart/wit denken.
  • Impulsiviteit.
  • Dissociëren.
  • Moeite contacten te onderhouden of aan te gaan.
  • Suïcide pogingen en gedachten.

  Waar ik nu nog wel last van kan hebben met momenten is: 

  • De verlatingsangst in samenhang met het claimen, al is het claimen in veel mindere mate. 
  • Erg negatief zelfbeeld. 
  • Niet goed kunnen omgaan met heftige emoties en gevoelens. Maar de duur van deze heftige emoties en gevoelens duren nu korter dan voorheen.
  • Stemmingswisselingen op de dag sterk wisselend.
  • Leeg gevoel van binnen, eenzaam voelen, in minder mate als vroeger.
  • Suïcide gedachten.

  Maar zoals ik eerder al noemde, de diagnoses lopen in elkaar over. Neem nou bijvoorbeeld de suïcide gedachten, die horen ook bij de bipolaire stoornis. Erg negatief zelfbeeld hoort ook bij ADD. Dus het onderscheid is erg moeilijk. 

  Ingredient 2: ADD

  ADD staat voor attention deficit disorder oftewel aandachttekortstoornis. Mensen met ADD verwerken informatie, indrukken en emoties trager dan andere mensen en hebben een slecht werk/korte termijn geheugen. Alle prikkels van buitenaf komen binnen en die kunnen ze niet verwerken omdat het informatieverwerkingssysteem niet naar behoren werkt. Dus het hoofd van mensen met ADD zit de hele dag door VOL. Ook met informatie waar ze niks mee hoeven. Ze kunnen de informatie niet filteren, het blijft allemaal in het hoofd zitten. Het leer, werk en prestatievermogen is wisselvallig. Plannen, organiseren en opruimen is lastig door het ontbreken van overzicht. Dit was even een zeer algemene korte uitleg over ADD. 

  Ik zal nu vertellen hoe ADD zich bij mij uit. ADD uit zich bij mij in de volgende kwetsbaarheden, LET OP!! Deze kwetsbaarheden daar heb ik zeker meer als de helft elke dag last van, en andere weer elke dag: 

  • Mijn concentratieboog is ontzettend kort
  • Ik kan informatie niet filteren, waardoor mijn hoofd ELKE dag helemaal vol zit met informatie
  • Zeer Prikkelgevoelig
  • Ik kan geen hoofd – en bijzaken scheiden, alles is even belangrijk in mijn hoofd
  • Zeer negatief zelfbeeld
  • Vergeetachtig
  • Ik heb dyscalculie (kan niet rekenen)
  • Moeite om iets af te wachten/maken
  • Overmatig perfectionistisch
  • Ik heb veel moeite met plannen, organiseren
  • Ik voel me regelmatig eenzaam/onbegrepen
  • Ik heb altijd het gevoel dat ik anders ben dan anderen
  • Verslavingsgevoelig
  • Ik ben onzeker over mijn uitspraken, onderschat eigen intelligentie
  • Ik moet oppassen dat ik niet meer taken op mij neem dan ik aan kan
  • Ik heb regelmatig het gevoel op het uiterste van mijn tenen te lopen
  • Ik kan geïrriteerd overkomen / Verstoord in gedachten
  • Ik ben soms enkele momenten depressief
  • Ik zit vaak te dagdromen. (batterijen opladen)
  • Ik ben vaak met 2 dingen tegelijk bezig
  • Mijn gedachten dwalen af
  • Ik kan bij iets leuks overmatig veel tijd aan details besteden, kom ik dan ook niet verder mee
  • Ik toon zeer weinig interesse bij het uitvoeren van opgedragen taken, tenzij ik het interessant vind
  • Ik heb geen rust

  ADD heeft ook positieve kanten, dit zijn er een paar van mij:

  • Ik heb een extra vermogen dat ze Hyper Focus noemen
  • Ik kan mij zeer goed inleven in andere mensen
  • Ik toon veel empathie
  • Ik ben erg gedreven in zaken die mij interesseren
  • Ik ga graag een uitdaging aan
  • Ik wil graag maximale resultaten geven
  • Ik beschik over een enorm doorzettingsvermogen
  • Ik geef niet op als iets mijn interesse heeft gewekt
  • Ik heb een zeer scherpe intuïtie

  In de 7 jaar dat ik weet dat ik ADD heb ben ik nog wel het 1 en ander erover aan het leren hoe het bij mij werkt. Ook heb ik een tijd een ADD coach gehad wat mij veel goeds heeft opgeleverd. Er zijn ontzettend veel dingen op zijn plek gevallen toen ik de diagnose kreeg en nog steeds vallen er dingen op zijn plek. Dat vind ik al heel fijn om mee te maken. Dat maakt dat ik meer inzicht krijg in mezelf en mijn doen en handelen. Ook kan ik mezelf wat beter begrijpen nu ik weet dat ik ADD heb. Ik ben er wel achter gekomen wat ik nodig heb om een dag aan te kunnen met wat betreft de ADD. Dus eigenlijk kan ik zeggen dat de diagnose mij geholpen heeft bij mijn herstel. 

  Ingrediënt 3: Bipolaire stoornis (manisch-depressief)

  De bipolaire stoornis wordt ook wel de manisch depressieve stoornis genoemd. Het een ziekte die twee stemmingspolen kent; een manische en een depressieve; met tussendoor een normale stemming. De periode van normale stemming wordt een vrij interval genoemd. 

  De stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en activiteit. In een manie ben je over het algemeen uitbundig en daadkrachtig en in een depressie meestal juist teruggetrokken en passief. Deze stemmingen en wisselingen kunnen grote gevolgen hebben voor degene die het zelf treft maar ook voor zijn of haar omgeving (familie, vrienden of collega’s). In de uitersten van de stemming is opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak onvermijdelijk.

  De bipolaire stoornis kan niet worden genezen, maar de symptomen kunnen wel afnemen of verdwijnen door een goede behandeling. Medicijnen spelen daarbij een essentiële rol. Ook de motivatie van de patiënt en de betrokkenen om te komen tot acceptatie van de ziekte zijn belangrijk. Een belangrijk aspect hiervan is om een manie of depressie in een vroeg stadium te leren herkennen.

  Ook hier een korte uitleg over de diagnose.

  Ik heb psycho-educatie gevolgd hiervoor en op het moment ben ik bezig met zelfhulp via een zelfhulpboek die heet ‘’stemmingswisselingen’’. Hiermee ben ik aan de slag gegaan omdat ik mijn bipolaire stoornis beter wil begrijpen en hoe het zich bij mij uit als ik bijvoorbeeld een hypomanie of een depressieve o gemengde episode heb. Ik vind het best pittig om dit zonder een psycholoog te doen maar het lukt me gelukkig wel. 

  Wat ik verder kan vertellen is dat ik type 2 bipolaire stoornis heb. Je hebt de manie en de hypomanie. Bij type 2 heb je geen last van de manie maar wel ‘’last’’ van de hypomanie. Ik zal eerst even uitleggen waarom ik last tussen haakjes heb gezet. Als ik een hypomanie heb dan voelt het als lekker en zeker niet als een last. Maar een hypomanie is niet goed voor mij. Dus eigenlijk heb ik er naderhand, als de hypomanie over is, wel last van. 

  In een hypomanie ben ik: 

  • Onrustig 
  • Euforisch 
  • Heb ik toegenomen energie 
  • Prikkelbaarder, snel geïrriteerd of boos zijn
  • Minder behoefte aan slaap
  • Ik praat veel meer, wordt ook wel spreekdrang genoemd
  • Gedachtevlucht (gedachten die alle kanten opschieten)
  • Verhoogde afleidbaarheid
  • Toename van doelgerichte activiteiten, dit heb ik met name op gebied van cursussen en trainingen willen volgen. En het liefst dan ook nog vrijwilligerswerk erbij doen. Of een opleiding willen volgen. En dit allemaal tegelijk. Ik ben dan ook hele dagen opzoek op internet naar deze activiteiten. Ook ga ik ze echt aan als mijn interesse gewekt is. Dus daar moet ik mee oppassen, dat ik niet teveel ga doen.
  • Koopwoede
  • Absoluut niet stil kunnen zitten
  • Veel doen, niet kunnen stoppen
  • Het gevoel hebben alles aan te kunnen

  De hypomanie kan weken tot maanden duren. Als die over is gaat het vaak dat ik in een depressie val. Ik heb dan teveel van mezelf gevraagd in de hypomanie en met te weinig slaap en teveel energie ben ik oververmoeid geraakt. Wat er verder gebeurt in de hersenen in de overgang van hypomanie naar depressie kan ik je niet vertellen, daar weet ik nog te weinig over.

  In een depressie ben ik:

  • In een extreem sombere stemming (zie het leven als echt zinloos)
  • Lusteloos, nergens zin in hebben (lukt ook echt niet)
  • Geen belangstelling voor werk, hobby’s, dierbaren
  • Uitgeput zijn
  • Geen emoties voelen of juist teveel emoties voelen
  • Geen contact met anderen willen (afsluiten)
  • Geen gevoel van eigenwaarde (mezelf ook constant naar beneden praten)
  • Niks te zeggen hebben (omdat het me toch allemaal niks interesseert)
  • Suïcide gedachten
  • Veel slapen
  • Meer eten
  • Geen behoefte aan seks
  • Afspraken afzeggen
  • Huishouden niet doen
  • Meer roken

  In de 7 jaar dat ik nu weet dat ik de bipolaire stoornis heb, heb ik wel een soort rust gekregen. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Die rust om nu mijn behandeling gericht te zetten op de symptomen van de bipolaire stoornis. En niet meer zoekend naar behandelingen die vervolgens niet aansluiten bij een aantal onverklaarbare symptomen. Want dat veroorzaakte veel frustratie en boosheid. 

  Nu ben ik dus de weg ingeslagen om mij verder te ontwikkelen in de bipolaire stoornis. Ik gebruik ook delife chart. Daarmee houd je je stemmingen, slaappatroon, gewicht, gebeurtenissen die van invloed hebben op je stemmingen en medicatiegebruik bij. Zo krijg je een beeld wat van invloed kan hebben op jou stemmingen. Vervolgens kan je kijken hoe je daarmee om kan gaan. Dit is een hele fijne methode om te gebruiken vind ik. 

  Heb je vragen over mijn ervaringen stel ze gerust, ben een open boek ?