Meteen naar de inhoud

Maak werk van ervaringsdeskundigheid

  Dé ervaringsdeskundige bestaat niet

  Ervaringsdeskundigen verschillen onderling in

  • opgedane levenservaringsoort beperking / ziekte / omstandigheden. Duur en intensiteit van deze ervaring.
  • kennis, theoretisch en know-how / individueel en collectief
  • afstand tot de eigen ervaringen, inzichten en wijsheid
  • vaardigheden, zowel privéleven en ziekte-, als werkgerelateerd
  •  (sub)cultuur van herkomst en bijbehorende cultuursensitiviteit
  • netwerk (intervisie, mandaat, achterbancontact)
  • persoonlijke eigenschappen en motivatie
  • soort opleiding en trainingen, opleidingsniveau 

  Werk met beschrijvende profielen

  Een CV of persoonlijk profiel van een ervaringsdeskundige moet inzicht geven in professionaliteit, levenservaring, netwerk en cultuur van herkomst. Het maakt concreet welke meerwaarde de ervaringsdeskundige in welke functie kan hebben. 
  Met het Klavermodel kunnen ervaringsdeskundigen kennis, vaardigheden, inzichten en begrip beschrijven. Dit model legt vast in welke functies ervaringsdeskundigen tot hun recht komen en welke kwaliteiten zij meebrengen. Een MBO- of HBO-opleiding ‘ervaringsdeskundige’ of ‘…medewerker met ervaringsdeskundigheid’ kan daar onderdeel van zijn. Ervaringsdeskundigen krijgen bij het opstellen inzicht in de eigen mogelijkheden, en de juiste woorden om hun meerwaarde uit te leggen. Werk- en opdrachtgevers kunnen selectie en betaling van ervaringsdeskundige medewerkers baseren op dit profiel. 

  Faciliteer grassroot-organisaties

  Benut de kracht van zelfregiecentra, patiëntenverenigingen, platforms voor een inclusieve samenleving en andere grassroot organisaties. Zowel voor individuele zorg en ondersteuning, als voor collectieve belangenbehartiging en voorlichting. Ervaringsdeskundigen kunnen zich daar ontwikkelen, krijgen intervisie en lotgenotencontact is een evidence based werkwijze.