Meteen naar de inhoud

Maak werk van ervaringsdeskundigheid

  Zie ervaringsdeskundigen als een middel, geen doel

  Ervaringsdeskundigen inzetten is geen doel op zich. Het is een middel om te komen tot (uitvoering van)  beleid dat goed aansluit op de praktijk. Beschrijf concreet wat de inzet van een ervaringsdeskundige toe moet voegen aan het werk van professionals en bestaande activiteiten in de wijk, welk profiel de ervaringsdeskundige daarvoor moet hebben en hoe de samenwerking eruit kan zien. Zowel voor projecten als voor structurele inzet van ervaringsdeskundigen. 
  Bijvoorbeeld: Een doel kan zijn om het werk van de bewoners met een belangrijke rol voor de buurt te faciliteren. 
  De vrouw waar mensen altijd terecht kunnen, de man die voetbalt met de hangjongeren. Deze bewoners hebben de benodigde ervaringsdeskundigheid. Ze kennen het DNA van de buurt, en hebben bewezen over de juiste competenties te beschikken.

  Creëer een breed palet aan functies en rollen

  Ervaringsdeskundigheid is een bijzondere meerwaarde voor talloze functies en rollen. Het is een breed werkveld. In de zorg- en ondersteuning is behoefte aan zelfhulpgroepen, maatjes, gespecialiseerde coaching, doelgroepgerichte activititeiten, cliëntondersteuning en begeleiding door geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigen. Rondom beleid is behoefte aan zowel individueele als collectieve belangenbehartiging. Bij de implementatie van het VN-verdrag is behoefte aan voorlichters, schouwers en adviseurs. De tijdbesteding varieert, van 1 uur per week tot fulltime. 

  Stel per functie een profiel op

  Van maatje tot therapeut, van activist tot bestuurder. Elke functie stelt andere eisen aan de ervaringsdeskundige. 
  Bepaal per functie of per wijk wat er van de ervaringsdeskundige verwacht wordt, en welk profiel de ervaringsdeskundige moet hebben. Houd zo mogelijk ruimte voor persoonlijke inbreng en groei. De meeste in te zetten ervaringsdeskundigen moeten collectieve ervaringskennis en professionele vaardigheden hebben, maar niet iedereen. Er zijn ook ervaringsdeskundigen nodig die nog midden in hun emotie zitten.