Meteen naar de inhoud

Maak een worst

  Barbara Sneller

  Carien kon bij de werkgever van een vriend binnen de ICT aan de slag. Ze stopte met haar HBO opleiding en werkte daar 20 jaar. Toen besloot ze om te solliciteren bij een andere werkgever, omdat ze binnen de ICT regelmatig RSI klachten had. De beloofde werkomstandigheden bleken in de praktijk echter helemaal niet te kloppen. Weer zat ze solitair hele dagen gegevens in te kloppen, het team waarmee ze samen zou werken bestond nog niet. De RSI klachten werden binnen een maand onwerkbaar erg en zij besloot haar baan op te zeggen in de proeftijd. Zij dacht hier de nieuwe werkgever, en haarzelf, veel problemen mee te besparen.

  Op dit punt trof ik Carien. Geen werk, geen opleiding, ongelooflijk veel stress en angst voor de toekomst en bovenal veel pijn in het KANS gebied. En toen brak Corona uit.

  Mijn opdracht was  tweeledig:

  Werk    Hoe kom ik aan een nieuwe baan waar ik met deze RSI klachten kan werken? Welk werk zou ik kunnen gaan doen? Waar liggen mijn talenten? Hoe verkoop ik mijn ontslagverhaal?

  RSI         Wat kan ik daar aan doen? Welke behandeling is voor mij geschikt? Ziektebeheer in controle krijgen en energiebalans vinden.

  Door de wondervraag te stellen (Stel nu, dat je straks naar  bed gaat en terwijl je slaapt, voltrekt zich een ‘wonder’. Een wonder waardoor al de problemen in één klap zijn verdwenen. Waar zou je ’s ochtends nu aan merken dat dit wonder zich voltrokken heeft? En waar zouden de mensen om je heen dit aan merken?) bleek dat het vinden van ontspanning op alle vlakken echt heel lastig was. Het goed kunnen ontspannen werd prioriteit één. Carien vond om de hoek een haptonoom, waar ze na de lock-down ook naar toe kon gaan.

  Om inzicht te krijgen in haar klachtenbeheer (ze had al revalidatie gedaan, fysio gehad, een psycholoog bezocht, pijnstillers geslikt en niets had echt geholpen) maakten we een plaatje van haar ‘ziektereis’ opgevuld met kennis over het beloop van de RSI klachten.  Dat gaf rust en inzicht en ook een gevoel van controle.

  Om geschikt werk te vinden, zijn we op zoek gegaan naar prestaties waar zijzelf heel erg trots op was. Die hebben we geanalyseerd en kwamen tot wat kernkwaliteiten. Het Kwaliteitenspel kwam ook van pas. Ook de valkuilen en allergieën werden inzichtelijk.  Die kwaliteiten konden we in Eigenschappen, Vaardigheden en Kennis onderverdelen. Gecombineerd met feedback vanuit de familie en vriendenkring kreeg zij zo een beeld over wat zij kon en hoe men haar ervoer.

  Het ontslagverhaal hebben we om kunnen buigen tot een houding van verantwoordelijkheid nemen in plaats van weglopen voor problemen.

  Vervolgens hebben we een omschrijving van de ideale werkomgeving (taken, inhoud, locatie en collega’s) kunnen maken waarbij eigen agenda beheer en een rustige werkplek hoog scoorde.

  Dit werd de worst aan het hengeltje waar zij naar op jacht kon gaan.

  Natuurlijk lukte het niet direct, maar na 6 coachsessies kon zij zichzelf vrij duidelijk neerzetten. Nu werkt zij bij Binnenlandse Zaken in en team en krijgt intern een opleiding tot projectmanager. Het werken achter de PC is onvermijdelijk maar met alles kort doen en opsplitsen van werkzaamheden lukt het tot nu toe prima.

  Door een worst te maken waar je naar verlangt en naar uitziet maak je de toekomst tot een uitdaging in plaats van een bedreiging. Soms heb je daar wat hulp bij nodig. Daar dient nu juist een coach voor.