Meteen naar de inhoud

Waaruit bestaat ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is veelzijdig. Het gaat over levenslessen. De ervaring die mensen opdoen doordat ze gedwongen zijn om in een bepaalde situatie te leven, of door een ziekte/beperking te hebben.  Dat is niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische kennis. Het zijn de inzichten die ontstaan door een diep dal door te maken.

Inhoudelijke kennis 
Vanuit (h)erkenning, vakliteratuur en wetenschappelijke artikelen. Verwerking tot persoonlijke kennis over bijvoorbeeld ervaren symptomen en situaties, over mogelijkheden en behandelingen. Ontwikkeling van doorleefde collectieve kennis over de overeenkomsten en verschillen met ervaringen van anderen, aangevuld met theoretische kennis over de eigen situatie / ziekte / beperking. 

Know how 
Know how is een soort intuïtie die is ontstaan door het veelvuldig omgaan met situaties. Praktische kennis over het leven met de eigen situatie in deze samenleving. Het gaat om de kennis over het gebruik van regels en procedures (know what), en het omgaan met bureuacratie (know how). Aangevuld met weten waar je moet zijn (know where), bij wie (know who) en wanneer (know when).

Tribal knowledge 
bestaande uit kennis vanuit de eigen cultuur en subcultuur. 

Inzicht 
door het leren van de lessen van het leven. Het gaat om de wijsheid die ontstaat bij doorleefde ervaring, zelfreflectie, crisis- en verwerkingsprocessen. Grip op eigen identiteiten, relativeringsvermogen, kunnen omgaan met kracht en kwetsbaarheid. Grip op veerkracht, en inzicht in de manier waarop draagkracht en draaglast op elkaar inspelen. Autonoom blijven in een afhankelijke situatie. Inzicht in de gevolgen van de situatie / ziekte op de kwaliteit van leven. 

Liefde en begrip
Veel ervaringsdeskundigen zijn zich bewuster geworden van de rol die liefde speelt in het leven Liefde voor zichzelf, voor naasten en voor de mensen met wie ze werken. Het zorgt voor meer verbinding, vertrouwen en empathie. Begrip voor anderen, en een sterk onderling begrip in het contact met anderen in een vergelijkbare situatie. Aan een half woord genoeg hebben. 

Vaardigheden 
Soms geautomatiseerde handelingen, bijvoorbeeld van mantelzorgers die hun naaste fysiek verzorgen. 
Hulp durven vragen en hulp durven aanbieden.