Ervaringsdeskundigheid is hip. Zowel in beleid als op de werkvloer is veel vraag naar ervaringsdeskundigen. Betaald en onbetaald. Wát er precies mee bedoeld wordt met ‘een ervaringsdeskundige’ is niet altijd duidelijk. De invulling van het begrip en de benodigde opleiding varieert per sector en per soort werk. Een overzicht van de meest voorkomende soorten werk.

Waar werken ervaringsdeskundigen?

Zorgsector

GGZ

Mensen met LVB

Revalidatie

Sociale Domein

Cliëntenorganisaties

Alle cliëntenorganisaties draaien op ervaringsdeskundigen. Er zijn ruim 400 landelijke cliëntenorganisaties, aangesloten bij de drie grote koepelorganisaties:

Lidorganisaties Mind LP

Lidorganisaties Ieder(In)

Lidorganisaties Patiëntenfederatie

Indeling met voorbeelden van werk voor ervaringsdeskundigen

Help mee aan de verdere uitwerking

Dit overzicht kan completer en uitgebreider. Per sector / werkgebied vragen we ervaringsdeskundigen uitleg en voorbeelden geven over hun werk.
Meehelpen? Graag. Dat kan door algemene informatie te schrijven en / of door voorbeelden te geven uit je werk.
Geef je naam door voor meer informatie.