Twee mensen overleggen

Ervaringsdeskundigheid is hip.
Zowel in beleid als op de werkvloer is veel vraag naar ervaringsdeskundigen. 
Wát er precies mee bedoeld wordt met ‘een ervaringsdeskundige’ is niet altijd duidelijk.

Ervaringsdeskundige medewerkers

Veel mensen zetten hun ervaringen in om anderen te helpen. In een patiëntenorganisatie, als voorlichter of belangenbehartiger. Of gewoon, in het dagelijkse contact met de mensen om hen heen. Dat zou ‘Ervaringsdeskundige’ kunnen heten, maar over die naam is veel discussie.

‘Ervaringsdeskundige’ is een verzamelterm

1. Ervaringsdeskundige is de naam van een beroep.

2. Een ervaringsdeskundige is iemand die de opleiding tot ervaringsdeskundige heeft afgerond.

3. Een ervaringsdeskundige is iemand iets zelf heeft meegemaakt.

4. Een ervaringsdeskundige is iemand die jou begrijpt omdat hij of zij hetzelfde heeft meegemaakt en heeft geleerd dit deskundig in te zetten.

5. Een ervaringsdeskundige is een adviseur of belangenbehartiger met praktijkkennis

In de Nederlandse spreektaal betekent ervaringsdeskundig ‘deskundig door ervaring’.
Sommige mensen vinden dat je pas ervaringsdeskundig bent na het volgen van de opleiding. Ervaringsdeskundige is dan de naam van het beroep dat je daarna kan uitoefenen.

Door de verschillende betekenissen van het woord ‘ervaringsdeskundige’, ontstaat onduidelijkheid. Mensen denken dat ze elkaar begrijpen, maar kunnen iets totaal anders verstaan onder dit begrip.

Definitie van ervaringsdeskundige in het woordenboek:

Een ervaringsdeskundige is ‘iemand die door ervaring deskundig is geworden op een bepaald terrein, die iets weet doordat hij het heeft meegemaakt’

Wat is het verschil tussen een Ervaringswerker en een Ervaringsdeskundige?
Elke ervaringswerker is ervaringsdeskundige, maar niet elke ervaringsdeskundige is ervaringswerker.
Een ervaringswerker is iemand die werkt in de zorg, en daarbij zijn ervaringsdeskundigheid inzet om cliënten te ondersteunen. Binnen dat werk worden de woorden ervaringswerker en ervaringsdeskundige door elkaar gebruikt.

Werken vanuit ervaringsdeskundigheid

Het ontstaan van verschillende visies

Voor het beroep Ervaringsdeskundige in zorg- en welzijnssector (Ervaringswerker), zijn competenties ontwikkeld. De groei van het aantal beroepsopleidingen maakt dat deze competenties een steeds bekendere invulling van het woord ‘Ervaringsdeskundige’ zijn geworden. Soms wordt een beroepsopleiding als voorwaarde gesteld om jezelf ervaringsdeskundig te mogen noemen. Vanuit cliëntenperspectief is dit niet gewenst. ‘Jij bent geen ervaringsdeskundige, want je hebt geen opleiding’ sluit mensen buiten, terwijl juist ervaringsdeskundigen voor ínclusie zijn.

“De vraag is niet OF iemand een ervaringsdeskundige is,
maar WAT VOOR ervaringsdeskundige iemand is”

Lees verder in het Handboek Ervaringsdeskundigheid