Informatie over ervaringsdeskundigheid

Over ervaringsdeskundigheid wordt veel gezegd en geschreven.
In dit online handboek bundelen we deze informatie. Het is een groeiend document.

Indeling

1. Algemeen | 2. Soorten werk | 3. Ontwikkeling | 4. Werkvelden


1. Algemeen

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundige is een containerbegrip, dat op meerdere manieren uitgelegd kan worden.
Wanneer ben je ervaringsdeskundig?

Wat is een ervaringsdeskundige?

Niveaus van ervaringsdeskundigheid

Verschil in levenservaring, verschil in werkervaring, verschil in opleiding.


2. Soorten werk

Als ZZPer, in loondienst of voor een vrijwilligersvergoeding. Ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar in de zorg en de sociale sector. De invulling van het werk varieert per functie en per sector. Een overzicht van de meest voorkomende soorten werk voor ervaringsdeskundigen.

Hulpverlening en ondersteuning

Lotgenotencontact begeleiden of als ervaringswerker in de zorg- of sociale sector. Diverse beroepen en (vrijwilligers)functies voor ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid in hulpverlening en ondersteuning

Belangenbehartiging en beleid

Patiëntenorganisaties behartigen de belangen van anderen. Ervaringsdeskundigen komen op voor elkaar.

Inzet ervaringsdeskundigen bij belangenbehartiging en beleid

Voorlichting en educatie

Boeken, filmpjes, lezingen en individueel contact: voorlichting helpt vooroordelen verdwijnen

Inzet ervaringsdeskundigen bij voorlichting en educatie3. Ontwikkeling

Het leven zélf is de belangrijkste opleiding voor ervaringsdeskundigen. Iedereen is deskundig over zijn eigen ervaringen.

Om dit als ervaringsdeskundige in te zetten voor anderen is het meestal nodig om voorbij deze eigen ervaringen te kunnen gaan. Mensen die zichzelf ontwikkelen als ervaringsdeskundige, krijgen steeds meer inzicht en vaardigheden. Van persoonlijke ontwikkeling tot beroepsopleidingen. Er is een breed aanbod aan trainingen en cursussen voor ervaringsdeskundigen.

Ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen blijven zichzelf ontwikkelen door meer ervaringskennis en deskundigheid op te doen.

Beroepsopleiding

De kans op een baan als ervarinsgdeskundige neemt toe na het volgen van een beroepsopleiding.

4. Werkvelden

Sociale Domein

Cliëntenorganisaties

Alle cliëntenorganisaties draaien op ervaringsdeskundigen. Er zijn ruim 400 landelijke cliëntenorganisaties, aangesloten bij de drie grote koepelorganisaties:

Lidorganisaties Mind LP

Lidorganisaties Ieder(In)

Lidorganisaties Patiëntenfederatie

Deze pagina’s zijn nog in ontwikkeling.