Over ervaringsdeskundigheid wordt veel gezegd en geschreven.
In dit online handboek bundelen we deze informatie. Het is een groeiend document.

1. Definities en beschrijving ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige is een containerbegrip, dat op meerdere manieren uitgelegd kan worden.

Ervaringsdeskundigen

Wanneer ben je ervaringsdeskundig?
De verschillende benaderingen.

Wat is een ervaringsdeskundige?

2. Werkterreinen

Vrijwel elke manier waarop mensen hun ervaringsdeskundigheid inzetten, is in te delen in één van de drie werkterreinen: 

  1. Training en onderwijs 
  2. Hulpverlening en ondersteuning 
  3. Beleid en belangenbehartiging

Binnen deze werkterreinen zijn verschillende categorieën met beroepen, functies voor vrijwilligers en andere activiteiten in te delen. Zo valt onder training en onderwijs de grote categorie ‘Voorlichting’. Het gaat daarbij om alle activiteiten om de beeldvorming te veranderen. Dat kan bijvoorbeeld via lezingen, één-op-één gesprekken of door een boek te schrijven.

Hulpverlening en ondersteuning

Lotgenotencontact begeleiden of als ervaringswerker in de zorg- of sociale sector. Diverse beroepen en (vrijwilligers)functies voor ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid in hulpverlening en ondersteuning

Belangenbehartiging en beleid

Patiëntenorganisaties behartigen de belangen van anderen. Ervaringsdeskundigen komen op voor elkaar.

Inzet ervaringsdeskundigen bij belangenbehartiging en beleid

Voorlichting en educatie

Boeken, filmpjes, lezingen en individueel contact: voorlichting helpt vooroordelen verdwijnen

Inzet ervaringsdeskundigen bij voorlichting en educatie

3. Niveaus en ontwikkeling

Niveaus van ervaringsdeskundigheid

Het leven zélf is de belangrijkste opleiding voor ervaringsdeskundigen. Iedereen is deskundig over zijn eigen ervaringen.

Om dit als ervaringsdeskundige in te zetten voor anderen is het meestal nodig om voorbij deze eigen ervaringen te kunnen gaan. Mensen die zichzelf ontwikkelen als ervaringsdeskundige, krijgen steeds meer inzicht en vaardigheden. Van persoonlijke ontwikkeling tot beroepsopleidingen. Er is een breed aanbod aan trainingen en cursussen voor ervaringsdeskundigen.

Niveaus van ervaringsdeskundigheid

Verschil in levenservaring, verschil in werkervaring, verschil in opleiding.

Ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen blijven zichzelf ontwikkelen door meer ervaringskennis en deskundigheid op te doen.

Beroepsopleiding

De kans op een baan als ervarinsgdeskundige neemt toe na het volgen van een beroepsopleiding.

4. Werkvelden

Deze pagina’s zijn nog in ontwikkeling.

Sociale Domein

Cliëntenorganisaties

Alle cliëntenorganisaties draaien op ervaringsdeskundigen. Er zijn ruim 400 landelijke cliëntenorganisaties, aangesloten bij de drie grote koepelorganisaties:

Lidorganisaties Mind LP

Lidorganisaties Ieder(In)

Lidorganisaties Patiëntenfederatie