Ervaringsdeskundigen blijven zich ontwikkelen

[siteorigin_widget class=”thinkup_builder_headingtheme”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”thinkup_builder_imagetheme”][/siteorigin_widget]

De route van een ervaringsdeskundige

Het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid begint in het leven van alledag. Het is een opeenstapeling van nare ervaringen en verlieservaringen. Pas achteraf kan je, soms, zien dat je er veel van geleerd hebt.

Ervaringsdeskundigen volgen naast hun eigen levenspad ook een pad dat hen steeds meer inzicht geeft in het leven van andere mensen. Dat hen leert hoe ze bij hen aan kunnen sluiten en hun belangen behartigen.

De route van een ervaringsdeskundigen gaat niet over rozenblaadjes. Het is eerder een grillig grindpad.