Over ons

Dromen van een veerkrachtige wereld

Wij dromen van een inclusieve samenleving, waarin  iedereen mee kan doen.

Mensen zijn regisseur van hun eigen leven en gaan zonder vooroordelen met elkaar om. 

In deze wereld heeft iedereen de veerkracht om zware lasten te dragen.

Kan die droom werkelijkheid worden?

Ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar om de inclusieve samenleving te bereiken.  De Veerkracht Centrale werkt daarom aan meer bekendheid en een gerichte inzet van het werk van ervaringsdeskundigheid. Dit doen we door middel van share: delen van kennis en informatie en care: onze deelnemers de kans geven zich verder te ontwikkelen. Wij verenigen ervaringsdeskundigen uit alle sectoren en werkvelden.

De Veerkracht Centrale maakt werk van ervaringsdeskundigheid

Werkwijze Veerkracht Centrale

De Veerkracht Centrale is een netwerk van ervaringsdeskundigen.

Ze organiseren geven voorlichting, delen kennis en bieden eigen producten aan. Alle deelnemers stellen zichzelf voor op hun eigen profielpagina, zodat lezers meer inzicht krijgen in het werk van ervaringsdeskundigen.

Het bureau van de Veerkracht Centrale werkt faciliterend.

Bij de Veerkracht Centrale 

...  geven ervaringsdeskundigen trainingen

...  bieden ervaringsdeskundige ZZP-ers hun diensten aan

...  verkopen ervaringsdeskundige schrijvers hun boeken

...  wisselen ervaringsdeskundigen werkwijzen en producten uit

...  werken we samen aan een inclusieve samenleving.

Ben je ervaringsdeskundig?     Sluit je aan

Doelen

Expertise bundelen 

- Mensen met elkaar in contact brengen om ervaringen en kennis uit te wisselen. 
- Debat stimuleren (Alle meningen over wat een ervaringsdeskundige is, dragen bij aan het totaalplaatje)
- Werkwijzen en methoden met elkaar delen. 
- Projectideeën, projectaanvragen en projectverslagen uitwisselen. 
- Literatuur en andere media toegankelijk maken
Verzamelen van boeken en rapporten over ervaringsdeskundigheid en ervaringsdeskundigen. 
Verzamelen van alle literatuur, filmpjes en andere media DOOR ervaringsdeskundigen. Inclusief boeken met levensverhalen. 
 

Scholing en ontwikkeling stimuleren

- Inzicht geven in het aanbod aan opleidingen en trainingen.
- Scholing aanbieden die de bestaande opleidingen etc. aanvult. 
- T.z.t. beoordelingen van scholingsaanbod voor ervaringsdeskundigen
 

Bekendheid vergroten

-  Ervaringsdeskundigen presenteren zichzelf op deze website
- Geïnteresseerden krijgen via de website inzicht in het werk en de mogelijkheden van ervaringsdeskundigen
- Bijdragen aan presentaties en voorlichting
 

Werkgelegenheid vergroten

  • - Inzicht geven in gangbare en wenselijke vergoedingen voor vrijwilligerswerk
  • - Voorlichting over de mogelijkheden en advies aan mogelijke werkgevers
  • - Ondersteuning en PR voor ZZPers

Aandachtsgebieden

Ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Het expertisecentrum van de Veerkracht Centrale houdt de ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid bij. Deelnemers aan het netwerk delen inzichten en visies rondom ervaringsdeskundigheid, onderhouden contact met externe partijen en verspreiden nieuwe informatie. Ervaringsdeskundigheid is volop in ontwikkeling, vanuit een breed palet aan invalshoeken en visies. De Veerkracht Centrale stimuleert discussie en het verspreiden van kennis.

Beeldvorming

Zowel bij zichtbare als bij onzichtbare beperkingen is er sprake van vooroordelen. In de GGZ wordt hierbij gesproken over stigma’s en stigmatiseren, mensen met een lichamelijke beperking hebben het over validisme. Stigmatisering en discriminatie hebben veel negatieve gevolgen. Veel ervaringsdeskundigen zetten zich daarom in om de beeldvorming te veranderen. De Veerkracht Centrale draagt hieraan bij door inzicht te geven in de achtergrond van de ervaringsdeskundigen. Op de profielpagina’s vertellen mensen over hun ervaringen en laten zien hoe ze dit positief inzetten in hun werk.

Belangenbehartiging

De deskundigen van de Veerkracht Centrale denken en praten graag mee over de route naar een inclusieve samenleving en de ontwikkelingen rondom ervaringsdeskundigheid. We nemen deel aan landelijke projecten en zitten in diverse commissies en werkgroepen.

De Veerkracht Centrale werkt samen met Mind Landelijk Platform GGZ, Ieder(In) en andere landelijke cliëntenorganisaties, die op hun beurt invloed uitoefenen op de landelijke politiek, overheid, werkgevers, zorgverzekeraars en vele anderen. We zorgen dat de vertegenwoordigende organisaties praktijkervaringen in kunnen brengen en goed geïnformeerd zijn bij het behartigen van de belangen van ervaringsdeskundigen.

Financiële bijdrage

De Veerkracht Centrale ontvangt geen subsidies. Wij werken vanuit eigen kracht, met veel vrijwilligers en ZZP-ers die hun eigen weg zoeken binnen de mogelijkheden van het Netwerk.