Andere activiteiten van de Veerkracht Centrale

Bij invoering van de Coronamaatregelen zagen ervaringsdeskundigen direct de gevolgen voor ‘kwetsbare mensen’.
Veel ervaringsdeskundigen kwamen meteen in actie.
Wat hebben onze netwerken gedaan en waar zijn we nu mee bezig?

Coachnetwerk

De coronamaatregelen hebben voor iedereen andere gevolgen. Ervaringsdeskundigen zetten zich in om de situatie voor iedereen hanteerbaar te maken. Het coachnetwerk biedt iedereen via deze website de mogelijkheid om steun te krijgen of aan te bieden. Gebruik de knoppen hierboven.

De eerste dagen van de Corona maatregelen is een Yoga Challenge gehouden. Deze is afgesloten.

Beleidsnetwerk

Al bij de eerste maatregelen meldden deelnemers van de Veerkracht Centrale dat er problemen ontstonden. We kregen signalen over zware klachten bij GGZ-cliënten en later over de onzelfstandigheid die ontstond voor van mensen met een lichamelijke beperking.

Na overleg met diverse partijen, pleitten we voor een afwegingskader bij GGZ-Nederland, de koepel van GGZ instellingen, en aan de Nederlandse vereniging van psychiaters NVvP.

Communicatie

Deelnemers van het netwerk communicatie verzorgden publiciteit over de gevolgen van de afgebouwde face-to-face behandelingen en begeleiding in de GGZ.
Verschenen berichten in landelijke media:

Media van en voor ervaringsdeskundigen

  • Livestream van Out of the Box TV (link gaat naar huidige uitzending)
  • Podcast van Wij zijn ED; over onze brief aan GGZ Nederland