Inspiratiedossier Lokale Inclusie Agenda

Ervaringsdeskundigheid en belangenbehartiging Wil jij als belangenbehartiger aan de slag met de Lokale Inclusie Agenda in jouw gemeente? Vilans heeft in samenwerking met de Alliantie een aantal tips op een rijtje gezet. Lees hier de tips en ervaringsverhalen van belangenbehartigers.

kaft Ervaringsdeskundigen in het sociale domein

Wie zijn de ervaringsdeskundigen in het Sociale Domein en wat doen ze? Startnotitie van Movisie  

Ervaringsdeskundigheid in de wijk

Handreiking aan de hand van de resultaten van een project in drie steden. De essentie is dat ervaringsdeskundigen ‘in de wijk’ beschikbaar zijn voor laagdrempelig contact met inwoners in kwetsbare posities, vaak met psychosociale en/of psychische problemen. De ervaringsdeskundigen ondersteunen deze inwoners bij hun herstel en/of maatschappelijke participatie. Ze helpen hen op weg in het