foto Judi Chamberlin

Niets over ons, zonder ons

‘Nothing about us, without us’. Ik moest aan deze uitspraak denken toen we bij elkaar zaten met de trainers van de Veerkracht Centrale. We vertelden elkaar waarom we werken als ervaringsdeskundige. Stuk voor stuk hielden

TRAUMA’S VEROORZAKEN WEZENLIJKE VERANDERINGEN IN ONS BREIN

Volgens psychiater Bessel van der Kolk is de traumabeleving van volwassenen en kinderen die in hun jonge jeugdjaren zijn blootgesteld aan (emotionele) verwaarlozing, geweld en/of seksueel misbruik, is van een ander kaliber dan de traumabeleving van volwassenen ten gevolge van oorlogen, geweld, (verkeers)ongelukken en natuurrampen. En dat vraagt dus ook om een andere behandeling. Een verslag van zijn boek “The Body Keeps The Score”.