Zorg- en welzijn

Ervaringswerkers, Peer Support coaches, cliëntondersteuners en begeleiders.
De zorgsector is de snelst groeiende tak waarin ervaringsdeskundigen werken,
met wisselende namen voor hun werk.

Ervaringsdeskundigen in de zorg- en welzijnssector

Er is geen overzicht over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg- en welzijnssector. De beroepen voor ervaringsdeskundigen zijn hier zeer divers. Gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen zetten bijvoorbeeld zowel hun theoretische kennis als hun eigen ervaringen met een specifieke aandoening in, maar zij stellen zich niet voor als ervaringsdeskundige. In revalidatiecentra is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen al aangetoond, bij mensen met een visuele beperking ook  en in de zorg voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking gaan de ontwikkelingen snel. 

GGZ-instellingen zijn de grootste werkgever, daar werken momenteel naar schatting zo’n 2.000 betaalde ervaringsdeskundigen.

 • Verslavingszorg
 • Jeugdhulpverlening
 • Beschermd wonen (RIBW) en begeleid wonen
 • Gezondheidscentra, Praktijk Ondersteuning Huisartsen,
 • Zelfregiecentra, Vrijplaatsen, Herstelacademies
 • Sociale wijkteams
 • Schuldhulpverlening
 • Sociale ondernemingen
 • Re-integratiebedrijven, UWV
 • Woningcoöperaties,
 • Gevangenissen, reclassering,
 • Onderzoeksinstellingen
 • Onderwijs, opleidingen onder andere MBO- en HBO

GGZ

 • GGZ
 • forensische psychiatrie
 • kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen
 • PAAZ (ziekenhuizen)
 • psychotherapeutische gemeenschappen
 • FACT-teams
 • High Intensive Care (HIC)
 • Acuut Zorg Team (AZT)
 • Intensive Home Treatment (IHT)

Maatschappelijke opvang

 • Safe-house
 • Opvang voor dak- en thuislozen
 • Opvang voor dakloze jongeren
 • Vrouwenopvang

Lees verder in het Handboek Ervaringsdeskundigheid