Inspireer met jouw levensverhaal. 

Heb je een ervaring met psychiatrie en schuilt er een schrijver in jou?
Doe mee met de Boekenwedstrijd van Tobi Vroegh en de Veerkracht Centrale

Hoofdprijs:
Publicatie van je boek

De Veerkracht Centrale en uitgeverij Tobi Vroegh zijn op zoek naar de beste verhalen over Veerkracht. Doe mee aan de schrijfwedstrijd en maak kans op publicatie van je boek. De twee beste inzendingen krijgen gratis begeleiding van een redacteur, waarna de boeken worden gepubliceerd en opgenomen in het fonds van uitgeverij Tobi Vroegh. 

Criteria voor beoordeling

Vorm

 • Het is een verhaal of een bundeling van korte verhalen. Deze wedstrijd is niet voor wetenschappelijke artikelen, scripties of andere informatieve teksten. 
 • De vorm is consequent. Het kan bijvoorbeeld een autobiografie zijn, maar ook een sprookje of een science fictionverhaal.
 • Het verhaal heeft een positieve insteek en is niet te zwaar. Humor is een pluspunt.
 • Het is geschreven in het Nederlands.  

Opbouw 

 • Het verhaal is volledig
 • De tijdlijn klopt en is consequent gebruikt. Dit kan chronologisch of met flashbacks.
 • Dingen worden niet dubbel verteld. 
 • Er is een ontwikkeling bij de hoofdpersoon
 • Er is een keerpunt in het leven van de hoofdpersoon (of meerdere)
 • Het perspectief waaruit het verhaal verteld wordt is consequent. Het is geschreven in de ik-vorm of de hij-vorm, maar niet door elkaar
 • Het verhaal heeft een duidelijke doelgroep. Bijvoorbeeld: andere ervaringsdeskundigen, mensen die niets afweten van de psychiatrie, hulpverleners of kinderen 

Originaliteit

 • Thema: Het verhaal gaat over Veerkracht en geeft hoop. 
 • Er is een link met de psychiatrie of met een psychische kwetsbaarheid.

Geloofwaardigheid

 • Het is een verhaal uit het eigen leven of het levensverhaal van de schrijver. 
 • Gebeurtenissen zijn niet overdreven en er zijn geen onnodige dingen verzonnen. Bij een sprookje of ander verzonnen verhaal is de link met de ervaringen van de schrijver duidelijk. 

Tips voor het schrijven
Online en in de bibliotheek kun je veel tips vinden voor het schrijven van een boek. Een goed startpunt is schrijvenonline.org

Reglement 

Inzenden

 • Mail je inzending naar: boekenwedstrijd@veerkrachtcentrale.nl
 • Vermeld in de mail je naam, adres en telefoonnummer. Vermeld eventueel een pseudoniem. 
 • Leg kort uit waarom je dit boek hebt geschreven en wat de link is met de psychiatrie. 
 • Voeg een samenvatting bij (maximaal 1 A4)
 • Uiterste inleverdatum: 30 september 2019.
 • Manuscripten die later zijn ontvangen, worden uitgesloten van deelname.

De beoordeling

 • De jury bestaat uit de redactie van uitgeverij Tobi Vroegh. 
 • De jury beoordeelt elke inzending op de criteria: vorm, opbouw, originaliteit, thema en geloofwaardigheid. 
 • Eind november worden de twee winnaars bekend gemaakt. Na het bekendmaken van de winnaars, ontvangen alle overige deelnemers bericht. Dit bevat de beoordeling van de jury op hoofdlijnen. Hierbij wordt geen verdere uitleg gegeven. 

Publicatie

 • De winnaars ontvangen direct na de uitslag bericht van uitgeverij Tobi Vroegh. 
 • Een redacteur begeleidt de winnende auteurs bij het schrijven van de definitieve versie van het boek. De auteur krijgt hierbij adviezen en kan deze zelf verwerken. Definitieve publicatie vindt plaats nadat de redactie van uitgeverij Tobi Vroegh het resultaat heeft goedgekeurd. 
 • De redacteur blijft de contactpersoon tot aan de definitieve publicatie. 
 • Het copyright blijft bij de auteur.

De auteur

 • De auteur heeft zelf ervaring met psychiatrie of is een naastbetrokkene die over eigen ervaringen schrijft.
 • Het boek kan onder een pseudoniem worden uitgegeven. 

Tot slot

 • Inzendingen die niet voldoen aan bovenstaande criteria, kunnen niet meedoen aan de wedstrijd.
 • Het ingezonden verhaal mag niet eerder op enigerlei wijze zijn ‘gepubliceerd’ en moet contractueel vrij zijn voor uitgave.
 • Bovenstaande voorwaarden zijn bindend. Niet-naleving van deze voorwaarden zal resulteren in een diskwalificatie.
 • Juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de verhalenwedstrijd.

Meer informatie

Vragen kan je mailen naar info@veerkrachtcentrale.nl