Bibliotheek

De Veerkracht Centrale verzamelt alle informatie over ervaringsdeskundigheid. Hieronder vindt je (steeds meer) afstudeeropdrachten, onderzoeksresultaten, handreikingen vanuit projecten  en andere relevante informatie.

Veel producten zijn gratis te downloaden.

Missen we iets? Meld het ons of stuur het toe.