Ervaringsdeskundige als beroep

Duizenden mensen hebben een baan als ervaringswerker. Ze noemen zich Herstelcoach, Peer Support Worker, Hoopverlener of gewoon 'Ervaringsdeskundige'. Andere ervaringsdeskundigen werken in de culturele sector, het onderwijs of beleid. Per beroep zijn de voordelen van ervaringsdeskundigheid anders.

Het beroep ervaringsdeskundige

Het bekendste beroep voor ervaringsdeskundigen is dat van ondersteuner of hulpverlener. Deze ervaringsdeskundigen ondersteunen mensen in het proces naar participatie of herstel. De manier waarop ze dat doen hangt onder andere af van de sector en het niveau van de medewerker. Andere ervaringsdeskundigen werken in een baan aan het verbeteren van de zorg en welzijnssector, bijvoorbeeld als coördinator, beleidsmedewerker of belangenbehartiger. Voorlichters en projectleiders werken vooral aan beeldvorming en een inclusieve samenleving.

Sommige beroepen draaien om de ervaringsdeskundigheid, bij andere is het vooral een meerwaarde. Therapeuten en coaches begrijpen je bijvoorbeeld beter als ze het zelf ook hebben meegemaakt.

Hoopverlener

"Ik werk in de zorg, maar ik ben geen hulpverlener. Ik ben Hoopverlener". 

Ervaringsdeskundig trainer

Ik gebruik 'ervaringsdeskundige' altijd als bijvoeglijk naamwoord. Ik ben 'ervaringsdeskundig trainer' 

Verwarrende naam

Al jarenlang is er discussie over de vraag of ervaringsdeskundige een beroep is. Deze discussie gaat puur over de benaming. Over het nut van professioneel ervaringsdeskundigen is geen discussie meer nodig. Door de vele betekenissen van het woord is ‘Ervaringsdeskundige’ een verwarrende naam voor een beroep.    Lees de blogs over deze discussie Pleidooi en Reacties

Hoeveel professionele ervaringsdeskundigen zijn er?

Het is niet bekend hoeveel mensen in het beroep 'ervaringsdeskundige' werken. Een grove schatting op basis van aanwezige cijfers maakt duidelijk dat het wel om duizenden mensen gaat. In de GGZ werken naar schatting 1.500 mensen als betaalde ervaringsdeskundige. Daarnaast hebben de RIBW’s landelijk 200 ervaringsdeskundigen in dienst en werken minstens 150 ervaringsdeskundigen in zelfregiecentra en bij cliëntenorganisaties, de meeste in de directe cliëntondersteuning vanuit de ‘herstelbenadering’. In andere sectoren is het aantal professionele ervaringsdeskundigen kleiner, maar groeiende. Ook het aantal beroepen waar ervaringsdeskundigheid, als basis of als extra kwaliteit, wordt ingezet neemt toe. Er zijn wekelijks nieuwe vacatures voor ervaringsdeskundigen.

Een groeiend percentage werkt als ZZP-er. Daarnaast is een nog vele malen hoger aantal ervaringsdeskundigen actief als vrijwilliger. Dit zegt niet altijd iets over de kwaliteit van hun werk. Ervaringsdeskundigen met een arbeidsbeperking werken, binnen veilige randvoorwaarden, soms net zo professioneel als betaalde ervaringsdeskundigen.

Ik werk als gastheer in een wijkcentrum. We hebben iedere week een lunch, waarbij iedereen zichzelf mag zijn.

Als cliëntondersteuner heb ik de tijd voor mijn maatje. Langzamerhand zie ik dat zij steeds verder durft te wandelen.

Voorbeelden van werkplekken

 • Verslavingszorg
 • Jeugdhulpverlening
 • Beschermd wonen (RIBW) en begeleid wonen
 • Gezondheidscentra, Praktijk Ondersteuning Huisartsen,
 • Zelfregiecentra, Vrijplaatsen, Herstelacademies
 • Sociale wijkteams
 • Schuldhulpverlening
 • Sociale ondernemingen
 • Re-integratiebedrijven, UWV
 • Woningcoöperaties,
 • Gevangenissen, reclassering,
 • Onderzoeksinstellingen
 • Onderwijs, opleidingen onder andere MBO- en HBO
 • Psychiatrie
  Specialistische GGZ
  forensische psychiatrie
  kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen
  PAAZ (ziekenhuizen)
  psychotherapeutische gemeenschappen
  FACT-teams
  High Intensive Care (HIC)
  Acuut Zorg Team (AZT)
  Intensive Home Treatment (IHT)
 • Maatschappelijke Opvang
  Safe-house
  Opvang voor dak- en thuislozen
  Opvang voor dakloze jongeren
  Vrouwenopvang