Werkbijeenkomst MIND

Project Waardering Ervaringsdeskundigen

De Veerkracht Centrale beschrijft in Project Waardering Ervaringsdeskundigen samen met onder andere Mind de vele manieren waarop ervaringsdeskundigheid in te zetten is. We stellen functieprofielen vast en bepalen daarvoor wat een ‘marktconforme waarde’ is. Dit project is voor ervaringsdeskundigen in rollen buiten de formele zorgsetting en loopt naast het professionaliseringstraject van de VvED. 

Is de tijd van een boekenbon voorbij?

Voor ervaringsdeskundigen uit de achterban van Mind Landelijk Platform organiseren we een werkbijeenkomst waar we resultaten presenteren, en de schema’s waarin we het uitgewerkt hebben. Iedereen kan helpen om de uitwerkingen te verbeteren en de functieprofielen in te vullen.

woensdag 15 juni 2022

11.00 – 15.30 uur

Mind, Stationsplein 125 in Amersfoort

De meeste ervaringsdeskundigen in Nederland werken bij een patiëntenvereniging of cliëntenorganisaties. Ze geven voorlichting, organiseren lotgenotencontact en werken aan onderzoek en belangenbehartiging. Meestal als vrijwilliger, soms betaald of deels betaald. Een steeds grotere groep ervaringsdeskundigen werkt (ook) zelfstandig. Als spreker, coach, trainer of belangenbehartiger maken zij zich sterk voor het onderwerp waar ze ervaren + deskundig in zijn. 

De waarde van dit werk hangt volgens ons af van het soort werk, de setting, je netwerk en de kwaliteit van je werk. Soms is je inzet alleen een dankbare glimlach en een goed gevoel waard, soms 125 euro per uur. En soms is toch die boekenbon een juiste beloning. 

Afgelopen jaar zochten we uit hoe we dit werk het beste kunnen beschrijven en waarderen. Dat hebben we groots aangepakt:

  • (tien)duizenden mensen lazen mee op LinkedIN, 
  • honderden daarvan reageerden met bruikbare feedback, 
  • tientallen ervaringsdeskundigen vertelden over hun visie en functie,
  • 25 cliëntenorganisaties beschreven hoe zij ervaringsdeskundigen inzetten, 
  • 650 ervaringsdeskundigen vulden een enquête in.

Nu zijn jullie aan zet. In deze werkbijeenkomst gaan we de resultaten verder verfijnen en aanscherpen. 

Spoiler alert: 

We gaan verder dan het begrip ‘ervaringsdeskundige’ in de GGZ.  Om niemand buiten te sluiten hanteren we de definitie uit de Nederlandse spreektaal: “Een ervaringsdeskundige is iemand die door ervaring ergens deskundig in is”. Vervolgens leggen we uit dat je (meestal) gerichte competenties nodig hebt om dit in te zetten in werk of vrijwilligerswerk. Om de diversiteit van het werk in te kunnen delen werken we bovendien met een model met twee assen:

Individueel <> collectief

Kennis <> deskundigheid

Een nieuw model om ervaringsdeskundigheid te beschrijven

Alvast weten met welke schema’s we werken? Je kan het nalezen op ervaringsdeskundige.info of de schema’s downloaden

Meer informatie bij André Jansen, Andre@veerkrachtcentrale.nl

Urenschema

Dinsdag 15 juni

10.30 - 11.00
Inloop
11.00 - 12.00
Presentatie resultaten
Resultaten enquête, en de uitwerking hiervan
Sprekers
Trudy Jansen
12.00 - 12.30
Reacties verzamelen
12.30 - 13.15
Lunch
Die krijg je van ons
13.15 - 14.00
Verwerken reacties
Werkvorm om schema's en teksten te verbeteren
14.00 - 14.15
Presentatie Functieprofielen
14.15 - 15.15
Aanvullen functieprofielen
Het belangrijkste deel van de dag...
15.15 - 15.40
Afsluitende afspraken
Trudy Jansen

Datum

15 jun 2022
Expired!

Tijd

11:00 - 15:30