Meteen naar de inhoud

Tips bij het inzetten van ervaringsdeskundigen

  Ben alert op spraakverwarring 

  ‘Ervaringsdeskundige’ en ‘ervaringskennis’ zijn containerbegrippen, waarbij de betekenis afhangt van de context waarin de woorden gebruikt worden.

  Benut meerdere stromingen 

  Ervaringsdeskundigen werken vanuit verschillende stromingen, met verschillende focus en werkwijzen. 

  Besteed aandacht aan integriteit 

  De inzet van ervaringsdeskundigen hoort geen verdienmodel te zijn. Werk met intrinsiek gemotiveerde ervaringsdeskundigen, die bijvoorbeeld ook onbetaald aan vergelijkbare doelen werken en altijd klaar-staan als iemand uit hun netwerk een crisis ervaart. 

  Praat mét ervaringsdeskundigen, niet over hen 

  Voorkom praten over ervaringsdeskundigen, zonder dat de betrokken ervaringsdeskundigen aanwezig zijn. 

  Denk aan toegankelijkheid

  Vraag na of de ervaringsdeksundigen aanpassingen of hulpmiddelen nodig hebben, en wat deze concreet zijn. Hou rekening met extra reiskosten en kosten voor tolken.  

  Ervaringskennis is van de ervaringsdeskundige 

  Ervaringskennis heeft het meeste waarde in handen van de direct betrokken personen. Hoe verder anderen daarvan afstaan, hoe theoretischer de ervaringskennis wordt. In handen van onderzoekers wordt het wetenschap, in handen van professionals vakkennis.

  Herken de waarde van diploma’s

  Een schriftelijke opleiding ‘ervaringsdeskundige’ is niets waard zonder praktijkervaring, en zeker niet zonder noemenswaardige levenservaring. Sommige stromingen van ervaringsdeskundigen vinden het opleiden van ervaringsdeskundigen tegenstrijdig.