Meteen naar de inhoud

Aanbod voor werkgevers

Iedereen is ervaringsdeskundig, dus uw medewerkers ook. Door die ervaringsdeskundigheid te benutten, nemen inclusie, diversiteit en veerkracht toe.

De Veerkracht Centrale geeft uw medewerkers de mogelijkheid om zich te ontplooien mét hun levenservaring. Ons aanbod is gericht op het versterken van een inclusieve cultuur en het optimaal functioneren van individuele medewerkers.

Diversiteit en inclusie

Ruimte maken voor diversiteit, betekent aandacht schenken aan onbewuste uitsluiting. Discriminatie gebeurt meestal niet expres. Het zijn de onzichtbare verschillen die maken dat mensen elkaar niet begrijpen, en onbewust buitensluiten. Voorlichting door ervaringsdeskundigen is hier effectief. Het creëert een inclusieve minste, waardoor alle medewerkers tot hun recht komen.

De Veerkracht Centrale helpt bedrijven en organisaties bewuste en onbewuste vooroordelen zichtbaar te maken. We kunnen draagvlak creëren voor diversiteit, en stimuleren inclusie. Onze ervaringsdeskundigen geven voorlichting, training en kunnen teams coachen in het omgaan met onderlinge verschillen. Ook geven we advies over toegankelijkheid.

Cultuurverandering

De werkcultuur bepaalt wat medewerkers wel en niet vertellen over hun privéleven. Soms is meer openheid een voordeel, en kan het de balans werk-privé positief helpen houden. Maar het is ook een risico omdat vooroordelen en (zelf)stigmatisering een negatieve impact kunnen hebben.

De Veerkracht Centrale coacht medewerkers bij het afwegen van voor- en nadelen van openheid. Praktische steun is ook mogelijk. Bijvoorbeeld bij (angst voor) vooroordelen. Dan kan een ervaringsdeskundige voorlichting aan collega’s geven.

Onze ervaring is dat openheid werkt. Onze teamworkshops worden hoog gewaardeerd. Deelnemers zeggen vaak dat de sfeer en onderlinge contacten in het team er enorm door verbeterd zijn.

Ervaringsdeskundigheid als extra competentie

Periodes van verzuim of een zwart gat in een CV betekenen niet dat mensen niets geleerd hebben. Sterker nog, juist in deze periodes leren ze de meeste levenslessen. Dat is een specifiek soort kennis, met bijpassende vaardigheden. Bij langdurige trajecten geven mensen aan dat ze anders in het leven komen te staan en nieuwe inzichten krijgen.

De Veerkracht Centrale helpt medewerkers onderzoeken hoe ze deze nieuwe competenties en inzichten in kunnen zetten in hun werk. We bieden een scan aan om de opgedane ervaringsdeskundigheid in kaart te brengen. Met deze scan worden

Voor medewerkers die niet tot hun recht komen kunnen we via (team)coaching het gesprek openen over verschillen in functioneren thuis en op het werk. Zeker mensen die veel vrijwilligerswerk doen blijken soms onverwachte kwaliteiten te bezitten.

Veerkracht versterkend werken

Medewerkers die zich herkennen in het verhaal van de ander, vinden begrip en erkenning, kunnen tips uitwisselen, en elkaar motiveren. Ze hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Het delen van ervaringen biedt ongekende krachten. Dit ontstaat als vanzelf zodra mensen op persoonlijk vlak overeenkomsten blijken te hebben, en is het sterkst bij het praten over ziektes en grote veranderingen in het leven.

De Veerkracht Centrale ondersteunt bedrijven en organisaties bij het intern inzetten van Peer Support methodieken, gericht op welzijn en verzuimpreventie. Het is lotgenotencontact 2.0. Dit is een evidence based werkwijze, als aanvulling op medische behandeling en zorgtrajecten. Peer support is hierbij gericht op zelfhulp, preventie en/of ondersteuning bij herstel van medewerkers die met ziekte of grote veranderingen in het leven te maken hebben. Het is snel en eenvoudig te organiseren. Dit kan op individueel niveau, of in groepen.

Motivational speakers

Het komt niet vaak voor dat sprekers op een congres een handicap hebben. Als dat wel gebeurt, valt het op. Sprekers van de Veerkracht Centrale gaan hier heel bewust mee om. Ze kunnen een inhoudelijke lezing geven over een heel ander onderwerp. Onuitgesproken geeft hun beperking een extra laag aan hun toespraak. Soms gebruiken ze het feit dat ze als een rolmodel overkomen rechtstreeks om anderen te inspireren.

We zijn gewend om mensen met een beperking zielig te vinden. Na een lezing van een ervaringsdeskundige van de Veerkracht Centrale zal je dat nooit meer vinden.

error: Stuur een mailtje als je de informatie of afbeelding wilt gebruiken. Meestal doen we er niet moeilijk over.